Med en hovedentreprisesum på 174 millioner kr. skal Daurehøj Erhvervsbyg A/S stå for opførelsen af Københavns Nordhavns kommende lille ”by” Orienten. Bygherrer er Domea København med Københavns Kommune SOF, Københavns Kommune BUF og By.

Boligselskabet Domea København og Domea.dk står bag det kommende byggeri, Orienten, der består af 107 almene boliger midt i Århusgadekvarteret. Det 14.000 kvm store byggeri er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter og KHS Arkitekter, og ambitionen er at forene høj arkitektonisk kvalitet og lav husleje. Daurehøj Erhvervsbyg A/S fra Holbæk har fået hovedentreprisen.

- Sagen er et super spændende projekt og et rigtig godt initiativ. Det giver nemlig helt almindelige mennesker mulighed for at bosætte sig på Nordhavnens meget eksklusive lokalitet, som ellers har været forbeholdt dyre ejerboliger, fortæller Birger Daurehøj, direktør og ejer af Daurehøj Erhvervsbyg.

Orienten opføres som 2 hele karréer og kommer til at indeholde 107 almene boliger, heraf 9 ungdomsboliger, 24 serviceboliger samt erhvervslokaler, som blandt andet kommer til at huse en børneinstitution samt en café og en restaurant som en del af den detailhandelsaftale, der er indgået mellem By & Havn og NREP. Byggeprojektet går i gang den 30. juli 2017, og det forventes at stå færdigt i sommeren 2019.

Karréen bliver ifølge By & Havn bæredygtighedscertificeret efter den nye DGNB-standard og vil fremstå som selvstændige bygninger med forskellige facadebeklædninger og detaljering. Bygningerne beklædes med tegl og plademateriale i røde, brunlige og grålige toner, som er Århusgadekvarterets særkende.

Læs mere af artiklen
Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027

Afholdes 14. september 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.45

Københavns…Københavns Kulturcenter , Drejervej 15-17, 2400 København NV

Tilmeld

Baggrund

Københavns Nordvestkvarter og Nørrebro har i de seneste år udviklet sig fra at være et nedslidt, gammelt arbejderkvarter til at være en hip bydel med stigende boligpriser og et stort udbud af cafeer, restauranter og specialbutikker. Området har fortsat et stort udviklingspotentiale og bliver endnu mere attraktivt som følge af etableringen af Cityringen i 2019 med tre stationer på Nørrebro. Endnu en metrolinie er planlagt og skal forbinde Nørrebro med Gladsaxe.

Der bliver sat yderligere skub i udviklingen med kommunens områdefornyelsesplaner i bl.a. en milliardstor byfornyelse på Bispebjerg og Fuglekvarteret i Nordvest, samt Mjølnerparken og Rantzausgade/Blågårdskvarteret på Nørrebro.

 

 

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Københavns Kommune, boligorganisationerne FSB, AKB og AAB samt Landsbyggefonden underskrev i 2016 en aftale om, at samarbejde om moderniseringen af boligområderne omkring Bispebjerg kirkegård. Planen forventes at medføre investeringer til omkring 1 milliard kr. frem til 2024. Der skal bl.a. arbejdes med renovering af beboelsesejendomme, klimasikring, grønne områder og modernisering af Frederiksborgvej, der skal udvikles til en attraktiv grøn gade med et varieret handelsliv.

Pia Nielsen , Direktør, FSB

10.00 Miljøpunkt Nørrebro arbejder for lukning af Åboulevarden som en fælles løsning for byudvikling, skybrudshåndtering og trafik, der samtidig skaber helt nye grønne arealer i byen. Status og perspektiver for projektet. Hvordan kan man ellers tilføre Nørrebro rekreative og miljømæssige kvaliteter?

Anders Jørn Jensen , Centerleder, Miljøpunkt Nørrebro

10.25 ’Blågårdsvision og idékatalog’ skal danne grundlag for udviklingen af Blågårdsgade kvarteret. Med visionen vil man inddrage områdets borgere og brugere med henblik på en omdannelse og styrkelse af kvarteret.  Hvad går visionerne ud på, og hvilket potentiale for byfornyelse er der i området?

Stine Poulsen , Landskabsarkitekt MAA og associeret partner, Rubow Arkitekter

10.50
11.20 Ejendomsselskabet Norden vil investere 300-400 millioner kr. i at omdanne det forladte Landsarkiv på Nuuks Plads ved Jagtvej til 170 boliger i 15-20 etager. I 2013 blev bygningerne overtaget af Freja Ejendomme, der indledte forhandlinger med flere interesserede investorer og endte med et samarbejde med Ejendomsselskabet Norden om at udvikle ejendommen. Tegnestuen Over Byen sætter stregerne. Københavns Kommune har i 2016 godkendt startredegørelsen for projektet. Hvad er status og nyeste udvikling på projektet?

Carsten Rasmussen , Udviklingsdirektør , Freja Ejendomme

11.45 Københavns Nordvestkvarter er ved at blive Københavns nye smarte bydel. Rørbæk og Møller Arkitekter flyttede i 2016 i nye lokaler på Thoravej i Nordv est. De lyse nyrenoverede lokaler har tilbage i 1920'erne rummet Thor Dampvaskeri. Hvorfor er firmaet flyttet til Nordvest? Hvilke fordele byder bydelen på for kreative erhverv? Hvordan kan Nordvest bedst udvikles fremover?

Nicolai Overgaard , Arkitekt MAA, Partner, Administrerende direktør, Rørbæk og Møller Arkitekter

12.10 Nørrebro gennemgår i disse år voldsomme forandringer, ikke mindst som følge af trafikale tiltag med bl.a. sanering af Nørebrogade og det kommende anlæg af metro med 4 stationer inden for bydelen. Hvad vil disse forandringer betyde for butikker i bydelen. Lejeniveauet, butikstyper, kunder.

Uwe Brodersen , Sekretær i Nørrebro Handelsforening, Nørrebro Handelsforening

12.35
12.45
09.35 Med et arkitektonisk løft skal Nørrebro og Nordvest have en ny og mere positiv identitet til gavn for dem, der bor i området. De fysiske forbedringer skal understøtte sammenholdet, lægge op til sociale og kulturelle aktiviteter og tiltrække nye investeringer i erhverv og boligforbedringer. Blandt de mange projekter i de 2 områder findes bl.a. uddannelsesbyggerier, hospitalsbyggerier, renovering af almene boliger, udvikling af infrastruktur og omdannelse af bybilledet. Hvilke store projekter er der på Nørrebro og i Nordvest, hvilke er på trapperne, og hvad kommer de fysiske forbedringer til at betyde for områderne?
09.35 På Nørrebro bliver hver 4. ejerlejlighed solgt i løbet af blot en måned fra til salg-skiltet kommer op i vinduet. I Nordvest er andelen lidt mindre. Til sammenligning er det for byen som helhed ca. 17 procent, eller hver sjette ejerlejlighed, der bliver solgt inden for en måned. Dermed er Nørrebro og Nordvest nogle af de mest foretrukne bydele blandt de københavnske boligkøbere. Hvad kommer metrobyggeriet og den generelle byfornyelse til at betyde for ejendomsmarkedet? Hvordan forventes prisudviklingen at se ud over de næste 10 år?
10.00 Mjølnerparken skal udvikles og renoveres, så det lukkede område åbnes med etablering af strøggade, omdannelse af stuelejligheder til butikslokaler og anlæg af en grøn cykelsti gennem området. Derudover skal flere af lejlighederne sammenlægges, så der gøres plads til større familier. Der skal desuden laves helt nye facader, pladser og beplantning samt etablering af tagterrasser og penthouselejligheder, for på den måde at skabe attraktive boliger i området. Hvordan forventes sammensætningen af områdets beboere at ændre sig, og hvad er status på renoveringen? Hvordan forventes projektet udbudt?
10.25 På det gamle DSB-areal ved Nørrebro station skal der nu bygges 650 studieboliger. Planen er at opføre 6 punkthuse med 6-7 etager, samt et tårn med 29 etager. Dette giver et samlet nybyggeri på ca. 31.000 kvm. Området Borgmestervangen hvor byggeriet skal foregå, har en attraktiv placering med den nye planlagte metrostation, som kommunen vurderer vil gøre området til Danmarks 3. største trafikknudepunkt. Hvordan kommer byggeriet til at se ud, og hvad er status og tidshorisont på projektet? Arkitema er arkitekten bag projektet.
11.20 Nørrebros infrastruktur står overfor en omvæltning med 4 nye metrostationer, hvor især Nørrebro station med sin s-togsstation, en ny metrostation, og på sigt måske også en metroforbindelse til Gladsaxe, bliver et af Københavns travleste trafikknudepunkter. Københavns Kommune har bedt COBE Arkitekter udarbejde et samlet idéoplæg for området omkring Nørrebro Station. COBE skal sætte fokus på, hvordan byrummene kan komme til at se ud, og hvordan de kan fungere, så der bliver bedre muligheder for handel og aktiviteter i området. Idéoplægget omfatter Glenteparken og forløbet langs højbanelinjen til det centrale område omkring krydset Frederikssundsvej/Nørrebrogade/Lygten/Nordre Fasanvej. Her ligger 'Skodagrunden', Lyngsies Plads og Bazargrunden, som også skal i spil, ligesom der skal skabes en god sammenhæng til Borgmestervangen og Mimersparken. Kommunen vil bruge idéoplæg i sin videre plan- og budgetproces. COBE er kendt fra flere markante byudviklingsprojekter i København. I Nørrebro-sammenhæng er tegnestuen bl.a. arkitekt bag Nørrebro bibliotek.
11.45 Nørrebro har et pulserende og alsidigt handelsliv, og den nye metro Cityringen vil det blive lige så attraktivt for erhverv- og boligejere at placere sig på Nørrebro som i City. Cityringen skal være færdig medio 2019, og 4 nye stationer er nu ved at blive etableret. Med  Den øgede tilgængelighed vil føre til nye typer af virksomheder, butikker og beboere. De nye stationsområder vil skabe rum for nye udviklingsområder og gennemstrømningen i kvarteret vil finde nye veje. Her kommer især Nørrebro station til at spille en central rolle, da den bliver et af Danmarks største trafikknudepunkter. Hvad vil Cityringen betyde for handelslivet og byudviklingen på Nørrebro og i Nordvest, og hvilke områder vil blive kvarterenes nye pulsårer?
11.45 Københavns Kommune og Gladsaxe Kommune har planer om at etablere en ny letbane mellem Nørrebro Station og Gladsaxe. Det forventes at letbanen vil få 36.000 daglige brugere, hvis anlægget kommer op i størreslesordenen af 2 milliarder kr. Hvad er status og tidsplan for letbanen? Hvilken betydning vil den få for de områder, den berører?
12.10 Hvordan kommer Nørrebro til at udvikle sig i de kommende år socialt, trafikalt, handelsmæssigt? Hvad vil de store kvartersaneringsprojekter i bl.a. Fuglekvarteret og Mjølnerparken, samt sanering af Nørrebrogade og det kommende anlæg af metro med 4 stationer indenfor bydelen betyde for Nørrebro? Lokaludvalgets prioritetssager.
12.10 Beauvaisgrunden på 18.830 kvm ved Lyngbyvej på Ydre Nørrebro skal udvikles så 25 procent af området udlægges til boliger, mens 75 procent udlægges til erhverv. En del af grunden er i 2016 blevet solgt til Lejerbo, som vil opføre 69 almene boliger for 160 millioner kr. på grunden.  
12.45
12.45 Hvilken betydning har de nye trafikale forhold, hvor sanering af trafikken på Nørrebrogade spiller en central rolle, for bylivet - handel, restauranter og trafikstrømme. Hvilke erfaringer har man gjort sig, og hvad vil de betyde for de fremtidige tiltag?
12.45 Nørrebro er blevet trendy, og boligpriser på de mest attraktive steder er blandt de hurtigst voksende i København. Selv flere måneders bandekonflikt kan ikke skræmme tilflyttere væk fra bydelen. Men mod alle odds er det ikke sket, oplyser Home.
12.45 CPH Containers åbner nyt madmarked på Nørrebro. Det nye madmarked hedder Verdenshjørnet. Det skal sætte fokus på lækker mad fra Nørrebros mange forskellige madkulturer. Madmarkedet skal være Nørrebros nye fælles samlingssted og bygge bro mellem bydelens mange forskellige kulturer.
12.47
14.10 KAB er i gang med at omdanne en ældre ejendom i Thorsgade på Nørrebro, som ejes af Arbejde Adlers Hus. Ejendommen er nedslidt og Arbejde Adlers Hus har valgt en løsning, der kan omdanne huset til en kombination af almene boliger og sociale formål fordelt på 6-7.000 kvm. Planen er at opføre forskellige typer almene boliger, der indgår i et socialt forpligtende fællesskab, som bl.a. er baseret på at tænke bygningsdrift og socialt fællesskab sammen.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Kristin Jonasson

Advokat (L), Director i Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmith

taler på:

Lejeloven - nyheder

Asger Nybo Larsen

Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Michael Soja Høxbroe

Arkitekt, MAA & MDD i Urbania

taler på:

Almene boliger til 16 milliarder i København - udvikling og byggeri

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Christoffer Borgwardt-Stampe

Civilingeniør, Energi Ingeniør Industri, Erhverv og Bæredygtighed i Rambøll Danmark

taler på:

Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Bente Lindstrøm

Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom