Daurehøj Erhvervsbyg opfører 107 boliger i Nordhavn

Daurehøj Erhvervsbyg opfører 107 boliger i Nordhavn

Med en hovedentreprisesum på 174 millioner kr. skal Daurehøj Erhvervsbyg A/S stå for opførelsen af Københavns Nordhavns kommende lille ”by” Orienten. Bygherrer er Domea København med Københavns Kommune SOF, Københavns Kommune BUF og By.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Daurehøj Erhvervsbyg
Arbejdende bestyrelsesformand
Carlo Chow
T: +45 4178 7922
E: cc@d-byg.dk

Boligselskabet Domea København og Domea.dk står bag det kommende byggeri, Orienten, der består af 107 almene boliger midt i Århusgadekvarteret. Det 14.000 kvm store byggeri er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter og KHS Arkitekter, og ambitionen er at forene høj arkitektonisk kvalitet og lav husleje. Daurehøj Erhvervsbyg A/S fra Holbæk har fået hovedentreprisen.

- Sagen er et super spændende projekt og et rigtig godt initiativ. Det giver nemlig helt almindelige mennesker mulighed for at bosætte sig på Nordhavnens meget eksklusive lokalitet, som ellers har været forbeholdt dyre ejerboliger, fortæller Birger Daurehøj, direktør og ejer af Daurehøj Erhvervsbyg.

Orienten opføres som 2 hele karréer og kommer til at indeholde 107 almene boliger, heraf 9 ungdomsboliger, 24 serviceboliger samt erhvervslokaler, som blandt andet kommer til at huse en børneinstitution samt en café og en restaurant som en del af den detailhandelsaftale, der er indgået mellem By & Havn og NREP. Byggeprojektet går i gang den 30. juli 2017, og det forventes at stå færdigt i sommeren 2019.

Karréen bliver ifølge By & Havn bæredygtighedscertificeret efter den nye DGNB-standard og vil fremstå som selvstændige bygninger med forskellige facadebeklædninger og detaljering. Bygningerne beklædes med tegl og plademateriale i røde, brunlige og grålige toner, som er Århusgadekvarterets særkende.

Tommy Blindkilde, 12. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


14. september 2017
Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027 - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Ejendomsmarkedet på Nørrebro og i Nordvest 2017-2027

På Nørrebro bliver hver 4. ejerlejlighed solgt i løbet af blot en måned fra til salg-skiltet kommer op i vinduet. I Nordvest er andelen lidt mindre. Til sammenligning er det for byen som helhed ca. 17 procent, eller hver sjette ejerlejlighed, der bliver solgt inden for en måned. Dermed er Nørrebro og Nordvest nogle af de mest foretrukne bydele blandt de københavnske boligkøbere. Hvad kommer metrobyggeriet og den generelle byfornyelse til at betyde for ejendomsmarkedet? Hvordan forventes prisudviklingen at se ud over de næste 10 år?


10.00

Byfornyelse på Bispebjerg til 1 milliard

Københavns Kommune, boligorganisationerne FSB, AKB og AAB samt Landsbyggefonden underskrev i 2016 en aftale om at samarbejde om moderniseringen af boligområderne omkring Bispebjerg kirkegård. Planen forventes at medføre investeringer til omkring 1 milliard kr. frem til 2024. Der skal bl.a. arbejdes med renovering af beboelsesejendomme, klimasikring, grønne områder og modernisering af Frederiksborgvej, der skal udvikles til en attraktiv grøn gade med et varieret handelsliv.

Pia Nielsen, Direktør, FSB


10.25

Udvikling af Blågårdsgade kvarteret

’Blågårdsvision og idékatalog’ skal danne grundlag for udviklingen af Blågårdsgade kvarteret. Med visionen vil man inddrage områdets borgere og brugere med henblik på en omdannelse og styrkelse af kvarteret.  Hvad går visionerne ud på, og hvilket potentiale for byfornyelse er der i området?

Stine Poulsen, Landskabsarkitekt MAA og associeret partner, Rubow Arkitekter


10.50

Kaffepause


11.20

Boliger i 22 etager på Nuuks Plads - den seneste udvikling

Ejendomsselskabet Norden vil investere 300-400 millioner kr. i at omdanne det forladte Landsarkiv på Nuuks Plads ved Jagtvej til 170 boliger i 15-20 etager. I 2013 blev bygningerne overtaget af Freja Ejendomme, der indledte forhandlinger med flere interesserede investorer og endte med et samarbejde med Ejendomsselskabet Norden om at udvikle ejendommen. Tegnestuen Over Byen sætter stregerne. Københavns Kommune har i 2016 godkendt startredegørelsen for projektet. Hvad er status og nyeste udvikling på projektet?

Carsten Rasmussen, Udviklingsdirektør , Freja Ejendomme


11.45

Hvordan skal Nordvest udvikles?

Københavns Nordvestkvarteret er ved at blive Københavns nye smarte bydel. Rørbæk og Møller Arkitekter flyttede i 2016 i nye lokaler på Thoravej i Nordv est. De lyse nyrenoverede lokaler har tilbage i 1920'erne rummet Thor Dampvaskeri. Hvorfor er firmaet flyttet til Nordvest? Hvilke fordele byder bydelen på for kreative erhverv? Hvordan kan Nordvest bedst udvikles fremover?

Nicolai Overgaard, Arkitekt MAA, Partner, Administrerende direktør, Rørbæk og Møller Arkitekter


12.10

Trafikale ændringer og handelsmønstre på Nørrebro

Nørrebro gennemgår i disse år voldsomme forandringer, ikke mindst som følge af trafikale tiltag med bl.a. sanering af Nørebrogade og det kommende anlæg af metro med 4 stationer inden for bydelen. Hvad vil disse forandringer betyde bor butikker i bydelen. Lejeniveauet, butikstyper, kunder.

Uwe Brodersen, Sekretær i Nørrebro Handelsforening, Nørrebro Handelsforening


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.45

Frokost


Nye talere

Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik