C.F. Møller Architects ansætter Head of Sustainability

C.F. Møller Architects ansætter Head of Sustainability

Bæredygtighed har siden begyndelsen været en del af C.F. Møller Architects DNA, og virksomheden har igennem årene løbende arbejdet med at styrke arbejdet med bæredygtighed igennem erfaring, nye innovative løsninger, moderne muligheder og uddannelse af medarbejderne. Nu styrkes den indsats yderligere med ansættelsen af Rob Marsh i en nyoprettet stilling som Head of Sustainability.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

C.F. Møller (Aarhus)
T: +45 8730 5300
E: cfmoller@cfmoller.com

C.F. Møller Architects opruster på bæredygtighed og ansætter Rob Marsh i en nyoprettet stilling som Head of Sustainability.

NB! Jylland: Bæredygtig certificering af byggeri og ejendom - DGNB. Kurset afholdes d. 30. november 2017.

- Med ansættelsen af Rob Marsh styrker vi arbejdet med bæredygtighed med en fagligt dygtig og talentfuld chef, der skaber mulighed for at udnytte erfaringer og idéer fra alle vores kontorer og omsætte det til en international bæredygtighedspraksis. Dette vil både være til glæde for vores kunder og samarbejdspartnere og i naturlig forlængelse af vores ambition om at skabe arkitektur og design i menneskeheden og planetens tjeneste for nu at sige det flot, fortæller Klaus Thoustrup, CEO og arkitekt hos C.F. Møller Architects.

NB! Bæredygtigt byggeri og ejendom. Kurset afholdes d. 14. november 2017.

Rob Marsh kommer til C.F. Møller Architects fra en tilsvarende stilling hos Arkitema og har før det blandt andet været ansat som projektleder og seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut. Han får kontorplads på kontoret på Holmen i København, men da han dækker alle kontorer vil han også ofte være at se i Stockholm, Aarhus, Oslo, Aalborg og London.

- Jeg glæder mig til sammen med resten af holdet at indfri de ambitioner C.F. Møller Architects har på bæredygtighedsområdet og være med til udvikle på de gode resultater, der allerede er opnået, fortæller Rob Marsh, der havde første dag 7. august 2017.

Tommy Blindkilde, 12. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


30. november 2017
Jylland: Bæredygtig certificering af byggeri og ejendom - DGNB. KURSUS - Program09.35

Certificeringsprocessen

Opstart af certificeringsproces. Ansvar for processen - DGNB-rådgiveren, kaldet en auditor. Vurdering af projektmateriale. Præcertificering - midtvejs-evaluering. Indlevering af certificeringsdokumentation. Godkendelse. Sølv-, guld- eller platin-certificering.

Ida Garre, Senior projektchef, Rambøll Danmark


10.00

Overblik - vigtighed, modsætninger og prioritering

Der er 188 kriterier inden for proces, økonomi, miljø, teknik og social funktionalitet - beboernes eller de ansattes livskvalitet. Præ-certificering af projektmaterialet - hvad skal prioriteres og hvad skal fravælges/nedprioriteres.   Værktøj til at identificere problemstillinger på et tidligt stadie af byggeprocessen. Funktion eller økonomi støder ofte mod miljø og bæredygtighed - hvordan løses det i praksis.  Der er krav om en mindste pointscore for hvert af de 5 hovedområder: Miljø - Social - Økonomi - Proces - Omgivelser.


10.25

Hovedpunkter

Det er ikke muligt at tilfredsstille alle DGNB-krav samtidigt – ét hensyn kan være på bekostning af et andet. Ud fra maksimum DGNB-point angives procent-opnået mål. Der er en række hovedpunkter som der skal fokuseres på: Materialevalg. Certificeret træ. Natur. Indeklima - temperatur, lys, og luft. Livskvalitet. Mødesteder. Tryghed. Støj. Brandsikkerhed. Vejbygning. Håndtering af regnvand. Vandbesparelser. Jordforurening. Renhold og affald. Genanvendelse.


10.50

Kaffepause


11.20

Certificering af ejendomme

Eksisterende ejendomme kan også certificeres. I august 2017 kommer den nye DGNB-anvisning, så der bliver faste retningslinier for hvordan en ejendom kan optimeres til et bæredygtigt niveau. Planlægning, omkostninger og gennemførsel.


11.45

Certificering af byområder

Et byområde skal være på over 20.000 kvm, have flere bygninger og mindst 2 byggefelter. Endvidere skal boligandelen være mellem10 og 90 procent. DGNB for byområder kom i 2013 med en opdatering her i 2017. Hvilke krav stilles der til byområder. Erfaringer fra de første 4 byområder i Horsens, Aarhus og København.


12.10

Certificeringens fremtid

Kravene til bæredytig certificering er kommet indenfor de sidste 5 år. Hvilke krav vil vi se i de kommende 5 år-10 år. Kommer certificering til at gælde alle byggerier, store som små, offentlige som private.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter

Miljø og teknik