Byliv for 1 milliard på Bassin 7 i Aarhus i udbud

Byliv for 1 milliard på Bassin 7 i Aarhus i udbud

Kilden og Mortensen skal i samarbejde med BIG, Gehl Architects, Moe og entrepenøren Casa opføre 20.000 kvm boliger og erhverv samt 3.000 kvm bylivsaktiviteter som caféer, teater og lignende i et samlet projekt til 1 milliard kr. Aarhus Kommune udbød det samlede projekt til det team, der bedst kunne skabe byliv i området.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Aarhus Kommune
Borgmester
Jacob Bundsgaard
T: +45 8940 2100
E: 

Aarhus Kommune vendte udbuddet af projektet på Bassin 7 på hovedet, og udlovede det ifølge Børsen til det team, der kunne skabe de bedste forudsætninger for et aktivt byliv i området.

- Det svære er ikke at bygge 20.000 kvm boliger. Det svære er at få skabt noget byliv. Derfor har kommunen vendt udbuddet lidt om og sagt: Vis os, I kan lave noget byliv, så får I lov til at bygge nogle boliger, siger bygherre Rune Kilden til Børsen.

NB! Midlertidige anvendelser - idé, eksekvering og god økonomi. Konferencen afholdes d. 21. januar 2015.

Selve havnebassinet, Bassin 7, bliver som en del af udviklingen lavet om til et havnebad. Det kommer til at koste 40 millioner kr., som finansieres af Sallingfondene.

- Havnebadet er finansieret, så det kan gå i gang med det samme. Det, forventer man, er færdigt i løbet af 2-3 år, og jeg vil også tro, at det store højhusprojekt har en tidshorisont, der flugter nogenlunde med det, så man i løbet af 2017 kan se en ny bydel blive til i det her område, fortæller borgmester i Aarhus, Jacob Bundsgaard.

Projektet indeholder 275 lejligheder og omfatter et højhusbyggeri i 20 etager samt en stribe bade- eller kolonihavehuse, og kan sættes i gang, når en lokalplan for området er godkendt i 1. kvartal 2015. Det skal efter planen være færdigt i 2017 Rune Kilden er optimistisk i forhold til finansieringen af det kommende boligtårn.

NB! Boligmarkedet til 40 milliarder kr. i Aarhus 2015-2025. Konferencen afholdes d. 29. oktober 2014.

- Vi kan jo mærke, at boliger med havudsigt ikke er så svære at finansiere, som de har været. Det skal jeg være ærlig at sige. Der, hvor det halter lidt endnu er på kontordelen, men boligbyggeri i København og Aarhus er intet problem at finansiere, siger han.

I alt omfatter området 100.000 kvm bolig- og erhvervsbyggeri fordelt på 6 byggefelter, hvor der potentielt kan opføres 1.200 lejligheder.

Tommy Blindkilde, 16. oktober 2014


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


29. oktober 2014
Boligmarkedet til 40 milliarder kr. i Aarhus 2015-2025 - Program09.00

Morgenmad og Registrering


09.30

Velkomst v/ ByensEjendom


09.35

Kommuneplan og lokalplaner - De eksisterende og de nye boligområder

Det stigende befolkningsantal får Aarhus til at sætte turbo på boligbyggeri. Byggetempoet skal i den kommende tid sættes endnu højere op og nye arealer skal komme i spil. Hvor skal der bygges boliger i Aarhus? Kommuneplan og lokalplaner - havnen og fortætning af den eksisterende by, nye byudviklingsområder Skejby, Risskov, Lisbjerg, Elev, Brygger Bakke. Også byggeriet af ungdomsboliger hører til Aarhus Kommunes topprioriteter. Aarhus Kommune har i august 2014 vedtaget, at der skal bygges 2.500 ungdomsboligerungdomsboliger frem til 2016. Hvor skal der bygges ungdomsboliger,og hvordan er byens politik i forhold til almennytigt- og privat boligbyggeri. Byens politik for omdannelse af kontorer, butikker og industri til boliger. Arkitekturpolitik - findes den, og er der nogen typer boligbyggeri, byen foretrækker frem for andre?

Stephen Willacy, Stadsarkitekt, Aarhus Kommune


10.00

Befolkningsbevægelser og boligefterspørgsel

Danskerne flytter fra land mod by, og Århus oplever en stor tilflytning i disse år. Hvordan ser det ud, når man ser fremad, og hvordan fordeler befolkningsvæksten sig på alder? Bliver der flere børn i Aarhus, og vil antallet af ældre mennesker også stige her? Hvad vil det betyde for boligbyggeriet og boligpriserne? Jyske Bank har udarbejdet en analyse af befolkningsbevægelserne i Danmark og sætter her særligt fokus på Århus

Niels Rønholt, Seniorøkonom, Vice President, Jyske Bank


10.25

Privat byggeri af lejligheder - udlejningsboliger og ejerboliger

Bedste områder for privat boligbyggeri. Prisudviklingen for leje-, andels- og ejerboliger - op til nu og et bud på fremtiden. Hvor mange boliger er der i støbeskeen i Aarhus? Hvor er de mest og mindst attraktive områder at bosætte sig i? Hvad kendetegner disse områder? Hvilken boligform - leje, eje, lejlighed, hus, rækkehus - foretrækker de boligsøgende. Hvad betyder alder, køn og indkomst for boligvalg? Hvor mange boliger er der brug for for at imødekomme efterspørgslen i Aarhus og hvad vil de boligsøgende betale?

Henrik Løvig, Adm. direktør, BoligPortal.dk


10.50

Omdannelse af kontor, butik og industrilokaler til bolig

Den aktuelle markedssituation medfører betydelig kontor- og butikstomgang med mange ledige kontor- og butikslokaler. Det er lokaler med både central- og især mere perifær - beliggenhed. Samme situation gælder for industrilokaler, hvor tomgangen rammer den ældre del af segmentet. Samtidig er efterspørgslen efter boliger stigende i storbyerne og det samme gælder boligpriserne, som i storbyerne, med København og Aarhus i spidsen, nu også følger en opadgående kurve. Denne udvikling giver grobund for omdannelse af tabsgivende kontorlokaler til profitable boliger, og vi vil i den kommende tid se en bølge af kontoromdannelser skylle over både Aarhus og resten af landet. Hvilke muligheder er der i Aarhus for omdannelse af kontor- og butiksejendomme til boliger? Hvordan griber man sagen an som ejer-, ejendomsudvikler eller investor? Kan alle ejendomme ombygges? Investeringer i ombyggede ejendomme - hvordan finder man det rigtige projekt? Colliers er aktuel med 7 omdannelsesprojekter i Aarhus, hvoraf det største er Ceres-bryggeriet ved at blive omdannet til 80.000 kvm boliger.

Johan Gottschalk, Direktør, Partner, Colliers International Danmark A/S


11.20

Kaffepause


11.45

Boliger på havnefronten - kommende udvikling

Udbygningen af havnebydelen fortsætter efter at første beboere er flyttet ind i bydelen. Projekterne omfatter bl.a. ungdomsboliger og ældreboliger samt ejer- og lejeboliger til alle segmenter. Den kommende udvikling vil bla.a koncenterere sig om det såkaldte Bassin 7 - et område på Aarhus Ø. I 2013 blev der gennemført en arkitektkonkurrence for området, vundet af BIG og Gehls Architects med team. I alt skal Aarhus Havn give plads til 7-8.000 beboere og 12.000 arbejdspladser.

Bente Lykke Sørensen, Chef for Byudvikling og Mobilitet, Aarhus Kommune


12.10

Boligbyggeri i Lisbjerg - ny by med 25.000 indbyggere

Over de næste årtier skal en helt ny by vokse frem omkring Lisbjerg med en kapacitet til 25.000 indbyggere. Der er samlet udlagt mere end 5,5 mio. kvm. til formålet og den samlede anlægssum ligger i omegnen af 8 mia. kr. over flere etapper. Et af de første boligprojekter i området består af 42 rækkehuse samt fælleshus og udvikles af Boligforeningen Ringgården med byggestart i efteråret 2015. Arkitektkonkurrencen er netop blevet vundet af et team med bl.a. NCC, Rubow Arkitekter og Regnbuen Arkitekter. Hvorfor er Lisbjerg udbuddet interessant for NCC og hvilke muligheder for boligudvikling byder kvarteret på? Hvilke boliger ønsker Ringgården opført i området, og hvem er målgruppen? Hvordan udrulles projektet - lokalplan, projektering og udførelse.

Thorsten Staub Jürgensen, Projekteringschef, NCC Construction Danmark og Uffe Breinholt , Arkitekt m.a.a., Regnbuen Arkitekter


12.35

Ungdomsboliger i Aarhus - 640 ungdomsboliger i Brygger Bakke

Der er stor efterspørgsel efter ungdomsboliger i Aarhus. Universitetsbyen Aarhus vokser med 5.000 nye indbyggere om året - det kræver anslået 3.000 nye boliger hvert år, hvoraf en stor del skal være målrettet unge mennesker. Samtidigt hører byggeriet af ungdomsboliger til Aarhus Kommunes topprioriteter. Hvordan bygger man til unge mennesker i dag og hvordan bliver trenden i morgen? Arkitekturtyper, størrelser og priser. Kan det betale sig? Hvilke særlige problemer og muligheder er der ved ombygning af eksisterende bygninger til ungdomsboliger? Det nystartede selskab Danish Student Housing har planer om at bygge 640 studieboliger i det nye byudviklingsområde Brygger Bakke.

Jan Pedersen, Direktør, Danish Student Housing


13.00

Afslutning


13.05

Frokost


Nye talere

Allan Nielsen

Adm. direktør i Skjøde Knudsen taler på Odense investerer 52 milliarder i byudvikling
Søren Boel Pedersen

Manager Erhvervs- og byudvikling i Aarhus Kommune taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Jens Chr. Sørensen

Seniorkonsulent i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS
Mahad Farah

Udviklingschef i Innovater taler på Almene boliger i København - udvikling og byggeri 2018 - 2028
Peer H. Kristensen

Turistchef i Visit Aarhus taler på Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling - 2018
Ole Nielsen

Direktør i Himmerland Boligforening taler på Jylland: Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri
Thomas Frøbert

Partner i Bech-Bruun taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Lars Thomsen Nielsen

Seniorspecialist i Teknologisk Institut taler på Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS