Seminarer & Efteruddannelse

Boliglove ændres

Boliglove ændres

Folketinget har vedtaget en lovændring vedr. en række love, der regulerer boligmarkedet.

Den nye lov med det fulde navn: "Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje af almene boliger, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om ejerlejligheder" indeholder 3 elementer:

 • Medfinansiering af...

  LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

  KLIK HER

       Glemt adgangskode?

  23. november 2017
  Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri - Program

  

  09.35

  Fokus på demens i Aarhus

  Aarhus Kommune er i gang med at udvikle en handlingsplan for demens, der skal gøre byen til en mere demensvenlig kommune, og byrådet har besluttet, at give sundhedsområdet 3 millioner kr. ekstra i 2017. Samtidig håber man, at Aarhus også får del i de 470 millioner kr., som regeringen har afsat med sin nye nationale demensplan, der består af tre nationale mål og 27 konkrete initiativer, og som blev vedtaget dec. 2016. I Aarhus er det blandt andet planen at bygge et stort demens-venligt hus med 125 boliger ved Lokalcenter Abildgården i Aarhus N. Hvad er behovet for boliger til demente i Aarhus, og hvor planlægger man at bygge dem? Hvilke krav og behov har demente til deres bolig? Hvilke elementer og fokusområder kommer Aarhus Kommunes nye demensplan til at indeholde?

  Jette Skive, Rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune


  10.00

  Fremtidens seniorbolig

  I fremtiden vil vi se flere seniorer, men også en mere forskelligartet seniorgruppe. Seniorerne bliver i stigende grad mere bevidste om deres boligbehov og stiller større krav til den. Tilslutningen til de traditionelle plejeboliger har været faldende gennem de senere år. Man må derfor gentænke og fornye dels plejeboligerne, men også boliger for andre grupper af seniorer. Hvilke behov til boligens indretning og udformning opstår der, når man bliver senior? Og på hvilken måde adskiller de sig fra andre befolkningsgrupper, når det gælder boligens funktioner? Hvordan konverterer man almindelige boliger til boliger for seniorer? Hvordan indretter, segmenterer og målretter man en bolig for seniorer til bestemte seniorgrupper?

  Henrik Steen Sørensen, Regionsdirektør, Kuben Management


  10.25

  Design til ældre med demens

  Demente ældre har behov for særligt rolige og enkle omgivelser, der ikke er svære at bevæge sig rundt i, eller gør dem forvirrede. Det stiller krav til boligens farvevalg, lyssætning, lys/skyggevirkninger, trin, gulvbelægning, vægbelægning og overflader. Hvordan kan man designe en bolig, så den understøtter og gør hverdagen lettere for en ældre beboer med demens, uden at give køb på hjemligheden og individuelle præg?


  10.50

  Kaffepause


  11.45

  Seniorbofællesskaber

  I takt med at der bliver flere ældre stiger også gruppen af folk, der gerne vil flytte i seniorbofællesskab. Længere liv og bedre behandlingsformer gør, at flere og flere ældre både kan og vil klare sig selv. Dette kombineret med ændrede familie- og samfundsstrukturer, der delvist skaber fraværende pårørende, kan gøre det attraktivt at flytte sammen med andre seniorer for stadig at have et socialt liv efter endt arbejdsliv. Hvordan starter man et seniorbofællesskab, og hvordan adskiller et seniorbofællesskab sig fra andre bofællesskaber? Hvilke behov er der for seniorbofællesskaber, og vil det stige i fremtiden? Hvordan tackler man de enkelte beboeres skiftende behov med tiden?


  12.10

  Generationernes hus til 380 millioner kr

  Brabrand Boligforening planlægger i samarbejde med Aarhus Kommune at opføre et 27500 kvm stort 'Generationernes byhus' i 10 etager på Bernhardt Jensens Boulevard i Aarhus Ø. ’Generationernes hus’ understøtter mødet på tværs af generationer og vil bestå af boliger til både unge, familier og seniorer under samme tag ud fra idéen om, at vi trives bedst, hvis de nærmeste naboer har samme livsmønster som os selv, men at det samtidig er givende at møde mennesker i andre faser af livet. Huset skal indeholde 100 plejeboliger, 100 ældreboliger, 40 ungdomsboliger, 40 familieboliger, 24 boliger for mennesker med fysiskhandicap. Budgettet er 380 millioner kr. Hvordan er idéen opstået, og hvordan er Generationernes hus opbygget? Har man planer om at implementere idéen andre steder?

  Morten Meldgaard Christensen, Projektleder, Brabrand Boligforening


  12.35

  Spørgsmål og afslutning


  12.40

  Frokost


  KONFERENCER OG KURSER

Få adgang til 19.565 artikler om byudvikling for 2 kr. pr. dag Klik her.

Nye talere

Pia Morilla

Forstander i Ingeborggården taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Jens Heslop

Direktør i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Christian Pagh

Founder, Culture Director i Urgent.Agency taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Søren Vadstrup

Arkitekt maa, forskningslektor i Kunstakademiets Arkitektskole taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Helle Baker

Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ i Middelfart Spildevand taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Steen Dahlstrøm

Borgmester i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Pernille Tufte

Seniorkonsulent i Ældre Sagen taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Klaus Ahm

Director Healthcare & Business Development i Northern Horizon Capital taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Thomas Jacobsen

Indehaver Ejendomsmægler, MDE i RealMæglerne taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Pia Nielsen

Direktør i FSB taler på Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027
Vera Noldus

Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation i Center for Bygningsbevaring taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Torben Juul

Kreativ Direktør i Zeso Architects taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Frans Davidsson

Akustikekspert i Ecophon taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Jesper Holmberg Hansen

Medejer, daglig leder i Genbyg taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Mikkel Melamies

Projektudviklingschef i Pension Danmark Ejendomme taler på Lyngby investerer 10 milliarder i byudvikling
Martin Dyrholm

Partner i TN Asset & Property Management taler på Hotelmarkedets udvikling 2017-2027
Hans-Bo Hyldig

i FB Gruppen taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Anders Tyrrestrup

Partner, CIO, Arkitekt MAA i AART architects taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Stig Rømer Winther

Adm.direktør i Femern Belt Development taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jonas Vendel Jensen

Bæredygtighedsspecialist i MT Højgaard taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Jette Skive

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Henrik Torp

Direktør i Enitek taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Jesper Bork

Arkitekt MAA i 3XN taler på Hotelmarkedets udvikling 2017-2027
Morten Meldgaard Christensen

Projektleder i Brabrand Boligforening taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Thomas Friis

Arkitekt MAA, partner i E+N Arkitektur taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Brian Tretow-Loof

Seniorpartner i Newsec Egeskov & Lindquist taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Julie Katrine Jensen

Cand silv, Phd. Miljøkemi i Orbicon taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Peter Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Jørgen Knudsen

Plan- og byggechef i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Michael Nielsen-Elgaard

Byggechef i KAB taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør i Kuben Management taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Levi Dørken

Projektleder i taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Per Schulze

Programchef i Realdania taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Jacob Nilausen

Ejendomsmægler i Nybolig, Ørestad City taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Jacob Quistgaard

Indehaver, ejendomsmægler MDE i Home Køge taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Rikke Møller Andersen

Arkitekt i Vandkunsten taler på Grønttorvet og Valby - byudvikling for 30 milliarder
Trine Schreiner Tybjerg

Afdelingsleder for Plan og Erhverv i Lyngby-Taarbæk Kommune taler på Lyngby investerer 10 milliarder i byudvikling
Ebbe Tubæk Naamansen

Bæredygtighedschef i RGS90 taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Casper Toftholm

Planchef i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Kasper Tranekær Kullegaard

Partner, Arkitekt i Kullegaard Arkitekter taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri

Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri

23. november 2017, Behovet for boliger til ældre og seniorer vil stige voldsomt, når andelen af den ældre del af befolkningen i fremtiden eksploderer. Konferencen giver et overblik over udviklingen, trends og tendenser. Læs mere

Fortsæt til artiklen