Basel-ekspertgruppe afleverer foreløbigt skøn for effekt på kapitalkrav

Basel-ekspertgruppe afleverer foreløbigt skøn for effekt på kapitalkrav

Et foreløbigt skøn fra erhvervsministerens Basel-ekspertgruppe viser, at effekten af de mest sandsynlige Basel-anbefalinger øger kapitalkravene til den danske finansielle sektor med 27 til 39 procent. Beregningerne indgår i erhvervsministerens videre arbejde med at sikre, at danske institutter rammes mindst muligt af de nye krav.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Erhvervsministeriet
Lars Erik Skovgaard
T: +45 9133 7017
E: las@em.dk

Ekspertgruppens foreløbige skøn viser, at de største danske institutters samlede kapitalkrav kan stige med i størrelsesordenen 64 til 92 milliarder kr. svarende til en stigning på 27 til 39 procent i forhold til allerede kendte fremtidige kapitalkrav. Det betydelige interval afspejler usikkerhed om, hvordan de endelige anbefalinger fra Basel-komitéen ser ud.

- Basel-komitéen har endnu ikke offentliggjort sine endelige anbefalinger, men det foreløbige skøn fra ekspertgruppen viser en potentielt væsentlig stigning i kapitalkravene for de danske institutter, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

NB! Finansiering af ejendom. Kurset afholdes d. 5.-6. december 2017.

Ekspertgruppens foreløbige skøn vil indgå i den fortsatte dialog med blandt andet EU-Kommissionen om, hvordan Basel-komitéens anbefalinger skal implementeres i EU. I den forbindelse vil regeringen fortsat arbejde for, at danske institutter ikke bliver så hårdt ramt af de nye krav, som de foreløbige skøn kunne indikere. Sådanne krav vurderes at være højere, end hvad risici tilsiger, uddyber han.

Erhvervsministerens ekspertgruppe, der består af repræsentanter fra den finansielle sektor og relevante myndigheder, har udarbejdet et foreløbigt skøn over effekten for den danske finansielle sektor ud fra de anbefalinger, som vurderes at have størst sandsynlighed for at blive gennemført.

NB! JYLLAND: FINANSIERING af ejendom. Kurset afholdes d. 23. januar 2018.

- Jeg ser frem til at modtage arbejdsgruppens endelige afrapportering på basis af Basel-komitéens kommende anbefalinger, så vi har det bedst mulige udgangspunkt for fortsat at varetage de danske interesser i de kommende EU-forhandlinger, siger Brian Mikkelsen.

Anbefalingerne fra Basel-komitéen skal udmøntes i konkret EU-lovgivning, før de bliver gældende for de danske institutter.

Tommy Blindkilde, 13. august 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


5. december 2017
Finansiering af ejendom - Program1. dag

09.00

Dag 1 - Registrering og morgenmad


09.30

Dag 1 - Velkomst


09.35

Finansiering - hvordan?

Hvilke finansieringsinstrumenter er der på markedet - i dag og i morgen? Hvad vej går trenden? Projektfinansiering og køb af eksisterende ejendomme. Hvilke faktorer påvirker ejendoms- og finansieringsmarkedet i dag? Hvilke finansieringsprodukter mangler i dag på markedet, hvad er der behov for, hvad efterlyser investorer og ejendomsudviklere?

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


10.00

Traditionelle finansieringskilder

Banklån. Reakredit. Kapitalfinansiering - fordele og ulemper.


10.30

Nye og alternative finansieringskilder

Fonde, obligationer, ejendomsaktier. Forward funding. Strukturerede produkter. Private placement. Crowd funding. Danske og udenlandske produkter. Sale- og leaseback.

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


11.00

Kaffepause


11.30

Finansieringsmodeller

Seniorlån, juniorlån, mezzaninlån. Etablering af joint ventures. Hvordan matches de finansielle produkter bedst med projektets værdi samt ejendomsinvestorernes og udviklernes behov? Fordeling af finansiering på projektets faser.

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


12.00

Refinansiering

Hvilke muligheder for refinansiering er der?

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


12.30

Frokost


13.30

Obligationer og præference aktier

Obligationer og præference aktier. Muligheder og praktisk fremgangsmåde.

Kenneth Egdal Dyrlund, Partner, ABG Sundal Collier


14.00

Juridiske aspekter ved ved finansiering af- og investeringer i ejendom

Gennemgang af love og regler for ejendomsinvesteringer med udgangspunkt i konkrete eksempler. De juridiske spørgsmål ved direkte ejendomsinvestering og i forskellige selskabsformer. Kontraktforhold. Nye love og tiltag på ejendomsområdet. Retspraksis nu og i fremtiden – tendenser.

Lars Kjær, Partner, solicitor , Bech-Bruun


15.15

Dag 1 slutter


2. dag

09.00

Dag 2 - Registrering og morgenkaffe


09.30

Dag 2 - velkomst


09.35

Strukturerede produkter med flere parter

Strukturerede produkter med flere parter. Fordeling af kapitalindskud mellem kapitalpartner og bygherren. Hvordan sammensætter man den optimale gruppefinansiering alt efter et projekts karakter?


10.05

Skatte- og momsmæssige aspekter ved finansiering af- og investeringer i ejendom

Skatte- og momsforhold ved udvikling og byggeri af ejendomme. Ejendomsskater og den nye lovgivning om ejendomsskatter. Opgørelse af afskrivningsgrundlag på forskellige typer af ejendomme. Afskrivningsprocenter og opgørelse af genvundne afskrivninger ved salg. Samspil mellem afskrivningsloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Skattemæssige faldgruber ved ejendomsfinansiering. Nyeste udvikling.

Peter K. Svendsen, Partner, Ernst & Young

Claus Pedersen, Partner , Ernst & Young


11.35

Skatte- og momsmæssige aspekter ved finansiering af- og investeringer i ejendom - praktiske øvelser

Moms ved ejendomsinvesteringer. Udlejning vs. salg.

Peter K. Svendsen, Partner, Ernst & Young

Claus Pedersen, Partner , Ernst & Young


12.05

Due diligence og risikovurdering

Bonitetsvurdering. Projektmæssig due diligence. Risikoafdækning.

Lars Kjær, Partner, solicitor , Bech-Bruun


12.35

Spørgsmål og afslutning


Nye talere

Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik