Banedanmark vil nedrive Bruuns Arkade i Aarhus

Banedanmark vil nedrive Bruuns Arkade i Aarhus

I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen i Aarhus vil Banedanmark nedrive Bruuns Bro ned og opføre en helt ny bro uden Bruuns Arkade. Det fremgår af et notat.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Banedanmark
T: +45 8234 0000

Ifølge Århus Stiftstidende bliver den 14 år gamle Bruuns Arkade ofret i forbindelse med elektrificeringen af jernbanen.

Bruuns Bro er så lav, at der ikke er plads til både tog og de køreledninger, der skal sikre dem strøm. Derfor skal der opføres en helt ny bro. Camilla Fabricius, der vikariede som rådmand for Teknik og Miljø i en periode i 2016, slog i november 2016 fast, det en nedrivning af Bruuns Bro er nødvendig.

NB! Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS. Konferencen afholdes d. 8. juni 2017.

- Det er nødvendigt, at den kollektive trafik fremover klarer en større del af transportbehovet, og derfor er det vigtigt, at vi får el-togene til Aarhus. El-togene spiller en væsentlig rolle, da vi ønsker at sikre en god mobilitet og en bæredygtig transport, sagde hun dengang.

Arkaden på Bruuns Bro er tegnet af Exners tegnestue og opført af Steen Mengel i 2003.

Tommy Blindkilde, 20. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


3. maj 2017
Jylland: Den nye planlov og butikker. KURSUS - Program09.35

Den nye planlov

Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017. De nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Øgede frihedsgrader for kommunerne i forbindelse med planlægningen. Hovedelementerne i den nye planlov.

Kim Trenskow, Partner, Advokat, Kromann Reumert Aarhus


10.00

Planloven og butikkernes størrelse

Planlovens krav til butikkernes maksimale størrelse forventes lempet. De nye regler vil blive gennemgået i forhold til de forskellige butikstyper i planloven. Dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker. Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til et områdes lokalforsyning. Butikker i aflastningsområder.


10.25

Planloven og butikkernes beliggenhed

Også planlovens krav til butikkernes placering forventes lempet. De nye regler for bl.a. udvalgsvarebutikker, butikker i aflastningsområder og butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper samt nye regler for etablering af showrooms i forbindelse med internetbaseret handel.


10.50

Kaffepause


11.20

Planprocessen

Begrænsning i ministerens værktøjer på detailhandelsområdet. Den øgede kommunale frihed. Hvilke muligheder har man for at påvirke planprocessen? Hvilke udviklingsmuligheder giver den nye planlov?


11.45

Etablering af detailhandel på grundlag af "gamle" lokalplaner

Etablering af butikker på grundlag af "gamle" lokalplaner. Igangværende sager - hvordan skal de behandles? Muligheder og begrænsninger.


12.10

Spørgsmål og afslutning


12.15

Frokost


Nye talere

Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik