Arkitema omdanner teknisk skole i Odense til 100 boliger

Arkitema omdanner teknisk skole i Odense til 100 boliger

Den tidligere tekniske skole i Odense skal omdannes til lejligheder. De fleste boliger bliver indrettet i de oprindelige bygninger, hvoraf den ældste er fra 1899, mens en bygning fra 1968 nyopføres til fremtidens beboere. Dermed kommer der igen liv i de store herskabelige bygninger, lige ved Munke Mose i det centrale Odense.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Arkitema
T: +45 7011 7011

I foråret kom der stor national fokus på området omkring den tidligere tekniske skole i Odense, da en skulptur af kunstneren Ingvar Cronhammar ved en fejl blev sendt til skrot. Den megen virak har nu lagt sig og skulpturen bliver genopført uden for Odense. Nu er det så blevet bestemt, hvad der skal være i de gamle bygninger, der har udgjort rammerne om tusindvis af unge menneskers uddannelse gennem mere end 100 år. Området blev købt af Tasfo Selskaberne i slutningen af 2016, og om kort tid går omdannelsen af bygningerne til attraktive bylejligheder i gang.

Den ældste af bygningerne er tegnet af Odense-arkitekten Niels Jacobsen i 1899, og de kvaliteter der blev grundlagt dengang, skal videreføres og ligge til grund for en nænsom modernisering af ejendommen. Arkitema Architects er arkitekter på projektet og her ser associeret partner Mette Julie Skibsholt frem til opgaven, der kommer til at give et smukt og gennemført resultat.

NB! Odense investerer 52 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 29. november 2017.

- Vi glæder os rigtig meget til at omdanne disse flotte gamle bygninger. Det er altid noget særligt at arbejde med så markante bygninger. Vi skal både bevare alle de fremragende arkitektoniske kvaliteter som Niels Jacobsen i sin tid gav huset, samtidig med, at vi tillægger nye detaljer og kvaliteter. Jeg er sikker på, at projektet kommer til at huse nogle af de mest attraktive boliger i Odense, hvor historisk arkitektur danner rammen om nogle helt specielle lejligheder. Samtidig ligger de rigtig centralt, men uforstyrret, og lige ud til den smukke natur i Munke Mose, siger hun.

Bebyggelsen består af flere bygninger placeret i en trekant, hvor en bygning langs Munke Mose-parken er en tilbygning fra 1968, der ikke har samme arkitektoniske og kvalitetsmæssige værdi som resten af ejendommen. Derfor er det blevet besluttet at denne del af ejendommen skal nyopføres, så den passer bedre til det resterende byggeri, samtidig med, at flere lysindfald til de nye lejlighederne sikrer lyse og imødekommende rum.

Denne bygning kommer til at indeholde fem etager i herskabelig stil med stor rumhøjde og dertilhørende imponerende vinduespartier, og samtidig bliver facaden en nyfortolkning af Niels Jacobsens facader. Dermed bliver der ikke tale om en gengivelse af resten af bygningen, men de arkitektoniske kvaliteter bliver bibeholdt.

NB! Odense - de store projekter 2018. Konferencen afholdes d. 21. marts 2017.

- Vi ønsker at videreføre de kvalitetsmaterialer og stærke proportioner som de ædle gamle bygninger besidder. Vi kommer til at bygge i forlængelse af de eksisterende bygninger, og det er målet, at opførelsen af nyt og restaurering af gammelt sker i en harmonisk helhed, fortæller Mette Julie Skibsholt.

I midten af karré-trekanten bliver der nedgravet en parkeringskælder til beboerne, og oven på den etableres et frodigt gårdmiljøet, hvortil de kommende lejligheders altaner vil henvende sig.

Arkitema Architects tegner lige nu også flere bygninger i Odense, blandt andet det kommende Hotel Odeon og 2 karreer på det centrale Thomas B. Thriges Gade.

Tommy Blindkilde, 10. juli 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


29. november 2017
Odense investerer 52 milliarder i byudvikling - Program09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Planer og projekter 2018 - 2028

Odense fortsætter sin transformation til en dansk storby. Med en vækst på 1.600 indbyggere årligt er der grundlag for en massiv udvikling af boligbyggeriet og byudviklingsprojekter i bl.a. Thomas B. Thriges gade, Østerbro, Vesterbro, Gasa-grunden, Dalum papirfabrik, Havnen, Falck-stationens grund, Rugårdsvej og Munkebjerg Park. Dette betyder, at kommunen hele tiden sætter nye lokalplaner i gang, og aktuelt er der gang i planer for cirka 1.200 nye boliger i byen. Dertil kommer stigende udvikling af kontorer og butikker, samt logistik og industri. Et aaf de mest omtalte projekter er Facebooks milliardprojekt i Tietgenbyen, der nu udvides med 1,1 million kvm for at imødekomme efterspørgslen. Byen præges derudover af vej- og letbaneanlæg til 3 milliarder, byggeriet af et supersygehus til 7 milliarder, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet til 1 milliard kr. og Cortex Park til et trecifret millionbeløb.10.00

Gasa-grunden skal udvikles med 140.000 kvm

Odenses største boligprojekt omfatter en omdannelse af den såkaldte GASA-grund til en helt ny, grøn bydel, der kommer til at ligge op til Odense Idrætspark og 2 nye letbanestationer. Området, også kaldet Gartnerbyen, kommer til at omfatte ca. 140.000 kvm nybyggeri og udvikles over 2 etaper med detailhandelsbutikker, mindre dele af erhverv samt ca. 1.400 boliger. Butikker samles om et centralt torv med ankomst fra Middelfartvej. Området ligger 2 km fra Odense centrum og tæt ved det populære Åløkkekvarter og Dæhnfeldts Villaby.

Allan Nielsen, Adm. direktør, Skjøde Knudsen


10.25

Facebook bygger 56.500 kvm stor datacenter i Tietgenbyen

Facebook vil bygge et 56.500 kvm stor datacenter på en 509.000 kvm stor grund, som selskabet har købt i Tietgenbyen for 68 millioner kr. i december 2016. Det samlede projekt omfatter blandt andet 2 datahaller, som hver bliver på mere end 25.000 kvm samt en administrationsbygning på 6.500 kvm, der skal opføres på en ca. 500.000 kvm stor grund i Tietgenbyen i Odense. Centret forventes færdigbygget i 2020.10.50

Kaffepause


11.20

Ejendomsfinansiering i Odense - muligheder på et vækstmarked

Investorerne har fundet deres vej til Odense, hvor priserne på erhvervsejendomme er i vækst og liggetiden falder. Samtidigt sker der store ændringer i efterspørgselsmønstre, hvor postindustrielle bygninger kommer i høj kurs, bankerne flytter ud fra bykernerne og restauranter erstatter butikslejemål. Dertil kommer der nye lokaliteter og byområder i spil bl.a. omkring Thomas B. Thriges Gade, på havnen og i området mellem havnen og jernbanelinien, samt på Østerbro, Vesterbro og Munkebjerg Park. Hvordan påvirker den øgede investorinteresse og fremgang i markedet finansieringsmulighederne for ejendomsudviklere og investorer i Odense? Kommende udvikling i priser, efterspørgsel og afkast på ejendomsinvesteringer.

Tom Juul Jensen, Erhvervskundedirektør, Danske Bank


11.45

Hospitalsbyggeri for 7 milliarder - nyeste udvikling

Region Syddanmark sender nu store dele af det nye universitetshospital i Odense i udbud. Udbuddet kommer til at foregå som totalentreprise og deles i 3 store klumper: Vidensaksen, behandlingsbygningerne og klyngerne. Hvordan kommer byggeriet af Odense Universitetshospital til at forløbe? Udvikling, tidsplaner og koordinering med de øvrige aktører. Det nye universitetshospital i Odense bliver med 250.000 kvm Danmarks største nybyggede hospital, hvoraf 22.000 kvm udgøres af psykiatri, og 39.000 kvm af sundhedsvidenskabeligt byggeri. Det nye OUH står klar i 2022 og bygges sammen med det sundhedsvidenskabelige fakultet SUND, som opføres af Bygningsstyrelsen, samt med forskerparken Cortex. Den nye letbane vil få 2 stationer ved hospitalet.


12.10

Letbanens linje 2 til 1,65 milliarder kr.

Byrådet har besluttet at spare op til etablering og drift af linje 2, men har ikke besluttet, hvornår den skal gå i drift. Den vil gå fra Seden til Odense Zoo og åbne for nye ejendomsinvesteringer i blandt andet Vollsmose og eksisterende OUH. Linje 2 vil blive 12,1 km lang, heraf 7,7 km nye spor og med 14 nye stationer. Prisen er vurderet til 1,65 mia. kr.


Carsten Henriksen, Konstitueret Chef for Bystrategisk Stab, Odense Kommune - Bystrategisk stab


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027

Miljø og teknik