Den tidligere tekniske skole i Odense skal omdannes til lejligheder. De fleste boliger bliver indrettet i de oprindelige bygninger, hvoraf den ældste er fra 1899, mens en bygning fra 1968 nyopføres til fremtidens beboere. Dermed kommer der igen liv i de store herskabelige bygninger, lige ved Munke Mose i det centrale Odense.

I foråret kom der stor national fokus på området omkring den tidligere tekniske skole i Odense, da en skulptur af kunstneren Ingvar Cronhammar ved en fejl blev sendt til skrot. Den megen virak har nu lagt sig og skulpturen bliver genopført uden for Odense. Nu er det så blevet bestemt, hvad der skal være i de gamle bygninger, der har udgjort rammerne om tusindvis af unge menneskers uddannelse gennem mere end 100 år. Området blev købt af Tasfo Selskaberne i slutningen af 2016, og om kort tid går omdannelsen af bygningerne til attraktive bylejligheder i gang.

Den ældste af bygningerne er tegnet af Odense-arkitekten Niels Jacobsen i 1899, og de kvaliteter der blev grundlagt dengang, skal videreføres og ligge til grund for en nænsom modernisering af ejendommen. Arkitema Architects er arkitekter på projektet og her ser associeret partner Mette Julie Skibsholt frem til opgaven, der kommer til at give et smukt og gennemført resultat.

NB! Odense investerer 52 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 29. november 2017.

- Vi glæder os rigtig meget til at omdanne disse flotte gamle bygninger. Det er altid noget særligt at arbejde med så markante bygninger. Vi skal både bevare alle de fremragende arkitektoniske kvaliteter som Niels Jacobsen i sin tid gav huset, samtidig med, at vi tillægger nye detaljer og kvaliteter. Jeg er sikker på, at projektet kommer til at huse nogle af de mest attraktive boliger i Odense, hvor historisk arkitektur danner rammen om nogle helt specielle lejligheder. Samtidig ligger de rigtig centralt, men uforstyrret, og lige ud til den smukke natur i Munke Mose, siger hun.

Bebyggelsen består af flere bygninger placeret i en trekant, hvor en bygning langs Munke Mose-parken er en tilbygning fra 1968, der ikke har samme arkitektoniske og kvalitetsmæssige værdi som resten af ejendommen. Derfor er det blevet besluttet at denne del af ejendommen skal nyopføres, så den passer bedre til det resterende byggeri, samtidig med, at flere lysindfald til de nye lejlighederne sikrer lyse og imødekommende rum.

Denne bygning kommer til at indeholde fem etager i herskabelig stil med stor rumhøjde og dertilhørende imponerende vinduespartier, og samtidig bliver facaden en nyfortolkning af Niels Jacobsens facader. Dermed bliver der ikke tale om en gengivelse af resten af bygningen, men de arkitektoniske kvaliteter bliver bibeholdt.

NB! Odense - de store projekter 2018. Konferencen afholdes d. 21. marts 2017.

- Vi ønsker at videreføre de kvalitetsmaterialer og stærke proportioner som de ædle gamle bygninger besidder. Vi kommer til at bygge i forlængelse af de eksisterende bygninger, og det er målet, at opførelsen af nyt og restaurering af gammelt sker i en harmonisk helhed, fortæller Mette Julie Skibsholt.

I midten af karré-trekanten bliver der nedgravet en parkeringskælder til beboerne, og oven på den etableres et frodigt gårdmiljøet, hvortil de kommende lejligheders altaner vil henvende sig.

Arkitema Architects tegner lige nu også flere bygninger i Odense, blandt andet det kommende Hotel Odeon og 2 karreer på det centrale Thomas B. Thriges Gade.

Læs mere af artiklen
Odense investerer 52 milliarder i byudvikling

Afholdes 29. november 2017

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Odense Congress…Odense Congress Center , Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Tilmeld

Baggrund

Odense har nu fokus på at udvikle bymidten, som skal være en dynamo for både HC Andersen-turismen og for byens indbyggere, ikke mindst de studerende. Der er utallige mindre og mellemstore projekter i gang ved siden af de helt store: Hospital, Universitet, Letbane, Odense Havn og omdannelsen af motorgaden Thomas B. Thriges Gade og hele byens centrum. De mange projekter og byens nye attraktivitet skal give 10.000 nye arbejdspladser frem til 2025.

Bag denne udvikling er en vækst på 1.600 indbyggere årligt og byens evne til at tiltrække investeringer fra virksomheder, ikke mindst de højteknologiske inden for IT og robotteknologi mm.

Byens Ejendom vurderer, at der sammenlagt investeres i alt 52 milliarder frem til 2025 i Odense både privat og offentligt, primært i centrum og i den sydlige del.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Odense fortsætter sin transformation til en dansk storby. Med en vækst på 1.600 indbyggere årligt er der grundlag for en massiv udvikling af boligbyggeriet og byudviklingsprojekter i bl.a. Thomas B. Thriges gade, Østerbro, Vesterbro, Gasa-grunden, Dalum papirfabrik, Havnen, Falck-stationens grund, Rugårdsvej og Munkebjerg Park. Dette betyder, at kommunen hele tiden sætter nye lokalplaner i gang, og aktuelt er der gang i planer for cirka 1.200 nye boliger i byen. Dertil kommer stigende udvikling af kontorer og butikker, samt logistik og industri. Et af de mest omtalte projekter er Facebooks milliardprojekt i Tietgenbyen, der nu udvides med 1,1 million kvm for at imødekomme efterspørgslen. Byen præges derudover af vej- og letbaneanlæg til 3 milliarder, byggeriet af et supersygehus til 7 milliarder, Nyt Sundhedsvidenskabeligt Fakultet til 1 milliard kr. og Cortex Park til et trecifret millionbeløb.

Anker Boye , Tidl. borgmester, Byrådsmedlem, Odense Kommune

10.00 Odenses største boligprojekt omfatter en omdannelse af den såkaldte GASA-grund til en helt ny, grøn bydel, der kommer til at ligge op til Odense Idrætspark og 2 nye letbanestationer. Området, også kaldet Gartnerbyen, kommer til at omfatte ca. 140.000 kvm nybyggeri og udvikles over 2 etaper med detailhandelsbutikker, mindre dele af erhverv samt ca. 1.400 boliger. Butikker samles om et centralt torv med ankomst fra Middelfartvej. Området ligger 2 km fra Odense centrum og tæt ved det populære Åløkkekvarter og Dæhnfeldts Villaby.

Allan Nielsen , Adm. direktør, Skjøde Knudsen

10.25 Region Syddanmark sender nu store dele af det nye universitetshospital i Odense i udbud. Udbuddet kommer til at foregå som totalentreprise og deles i 3 store klumper: Vidensaksen, behandlingsbygningerne og klyngerne. Hvordan kommer byggeriet af Odense Universitetshospital til at forløbe? Udvikling, tidsplaner og koordinering med de øvrige aktører. Det nye universitetshospital i Odense bliver med 250.000 kvm Danmarks største nybyggede hospital, hvoraf 22.000 kvm udgøres af psykiatri, og 39.000 kvm af sundhedsvidenskabeligt byggeri. Det nye OUH står klar i 2022 og bygges sammen med det sundhedsvidenskabelige fakultet SUND, som opføres af Bygningsstyrelsen, samt med forskerparken Cortex. Den nye letbane vil få 2 stationer ved hospitalet.

Torben Hedegaard Jensen , Direktør, Nyt OUH

10.50
11.20 Investorerne har fundet deres vej til Odense, hvor priserne på erhvervsejendomme er i vækst og liggetiden falder. Samtidigt sker der store ændringer i efterspørgselsmønstre, hvor postindustrielle bygninger kommer i høj kurs, bankerne flytter ud fra bykernerne og restauranter erstatter butikslejemål. Dertil kommer der nye lokaliteter og byområder i spil bl.a. omkring Thomas B. Thriges Gade, på havnen og i området mellem havnen og jernbanelinien, samt på Østerbro, Vesterbro og Munkebjerg Park. Hvordan påvirker den øgede investorinteresse og fremgang i markedet finansieringsmulighederne for ejendomsudviklere og investorer i Odense? Kommende udvikling i priser, efterspørgsel og afkast på ejendomsinvesteringer.

Tom Juul Jensen , Erhvervskundedirektør, Danske Bank

11.45 Facebook vil bygge et 56.500 kvm stort datacenter på en 509.000 kvm stor grund, som selskabet har købt i Tietgenbyen for 68 millioner kr. i december 2016. Det samlede projekt omfatter blandt andet 2 datahaller, som hver bliver på mere end 25.000 kvm samt en administrationsbygning på 6.500 kvm, der skal opføres på en ca. 500.000 kvm stor grund i Tietgenbyen i Odense. Centret forventes færdigbygget i 2020. Invest in Denmark har deltaget i den proces, der har fået Facebook til Danmark. Hvordan tiltrækker man generelt udenlandske virksomheder til Danmark? Hvordan fungerer samarbejdet mellem en stor udenlandsk investor, en kommune og statens investeringsfremmeorganisation Invest in Denmark? Hvad efterspørger store datacenteraktører, når de skal etablere sig, og hvad kan deres etablering betyde for den by og den region, som de etablerer sig i?

Kim Schultz , Special Advisor – DATA CENTRES & Cleantech, Invest in Denmark, Udenrigsministeriet

12.10 Byrådet har besluttet at spare op til etablering og drift af linje 2, men har ikke besluttet, hvornår den skal gå i drift. Den vil gå fra Seden til Odense Zoo og åbne for nye ejendomsinvesteringer i blandt andet Vollsmose og eksisterende OUH. Linje 2 vil blive 12,1 km lang, heraf 7,7 km nye spor og med 14 nye stationer. Prisen er vurderet til 1,65 mia. kr.

Carsten Henriksen , Kontorchef for Bystrategi, Odense Kommune

12.35
12.40
12.40 Hovedelementer i infrastrukturplanen er en helt ny struktur ved etablering af en promenade, pladser og en letbane igennem Vollsmose, der sammen med en ny bygade forbinder Ejbygade og Vollsmose Allé ved en forlængelse af Risingvej, samt forbindelser gennem Vollsmose ved Bøge- og Birkeparken.
12.40
12.40 Det såkaldte ”Karré 4”-projekt på Rugårdsvej 3 i Odense centrum er et nybyggeri med et etageareal på op til 28.000 kvm, hvilket svarer til godt 300 nye boliger. Udvikleren ønsker desuden at give mulighed for enkelte højhuse, hvoraf et enkelt må være op til 60 m højt.
12.40 På Syddansk Universitet i Odense planlægges byggeriet af et ny Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på ca. 50.000 kvm. Byggeriet, der skal huse forsknings- og uddannelsesfaciliteter, skal opføres i 3 etager og bliver bindeled mellem det eksisterende Campus og det nye Universitetshospital. Det bliver en investering i størrelsesordenen 1 milliard kr.
12.40 Nybyggeri vil i de kommende år have stor fokus i Barfoed-koncernen. Odense Kommune og Barfoed Group er påbegyndt et samarbejde omkring en naturlig udvidelse af den bestående lokalplan på Munkebjerg Park, hvor Barfoed Group i etaper forventes at kunne opføre yderligere mellem 35-40.000 kvm boliger i Odense M svarende til 6-800 boliger, som fårdet nye OUH, SDU, Forskerparken, EUC Lillebælt som nærmeste naboer. alle boligtyper herunder ungdoms- og ældreboliger samt rækkehuse med egen have. Der vil ligeledes blive opført dagligvareforretning og daginstitutioner, som en del af den samlede bydel.
12.40 Den nye 14 kilometer letbane med 26 stationer løber fra Tarup Center og Bolbro i det vestlige Odense, gennem midtbyen til universitetet og det nye hospital i syd og videre til Hjallese Station ved motorvejen. Ejendommene langs banen vil stige i pris: Kontorvirksomheder er villige til at betale 30 % mere i husleje for tæt adgang til en letbanestation. Og boligerne stiger 25 %.  Projektet til 3 milliarder er opdelt i 4 udbudspakker og foregår i 3 faser: 1. fase er ledningsflytning fra 2015 – 2017, 2. fase er anlæggelsen af  spor og stationer fra 2018 – 2020, og 3. fase er testkørsel og åbning i 2021.
12.40 et nuværende sygehus' areal ved Sdr. Boulevard længere inde mod bymidten skal omdannes til en ny bydel, når sygehuset efter planen i år 2022 flyttes ud af byen til Nyt OUH.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Lars Lindskov

Byrådsmedlem i Roskilde Kommune

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Per Bro

Byggechef i Boligselskabet Sjælland

taler på:

Roskilde: investeringer i byudvikling for 25 milliarder kr.

Anders Busk Sørensen

Cicilingeniør, partner i Willis

taler på:

Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kasper Kornerup Thygesen

Planlægger, Landinspektør i LE34

taler på:

Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom