Nye Talere

Marie Bockhahn

Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater

taler på:

Planloven og lokalplaner - de nye ændringer. KURSUS
Kurt Andersen

Kurt Andersen

Afdelingsleder elevator i Altan.dk

taler på:

Elevatorer - økonomi
Brian Gade

Brian Gade

Adm. direktør i Container Living

taler på:

Modulbyggeri - økonomi
Lone Wiggers

Lone Wiggers

Partner, Architect maa, mnal i C.F. Møller

taler på:

TRÆ - etagebyggeri - udfordringer
Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

i Sporbyen Scandia

taler på:

RANDERS: De store projekter 2020-2030
Max Pedersen

Max Pedersen

i KADK Institut for Bygningskunst og Design

taler på:

SENIOR-boliger og seniorkollektiver - ideer
Lars Hetmar

Lars Hetmar

i MOE A/S

taler på:

Brandsikring: BR18 krav - forbedringer
Jeppe Toxværd

Jeppe Toxværd

i MOE A/S

taler på:

Brandsikring: BR18 krav - forbedringer