I maj 2019 vil Regionshospitalet Viborg kunne tage imod første patient i det nye akutcenter. Det er en forsinkelse på 8 måneder i forhold til den hidtidige plan. Byggeriet af det 24.000 kvm store akutcenter til 530 millioner kr. gik i gang i 2015.

Forsinkelsen af det nye akutcenter skyldes dels en række mangler i projektmaterialet og dels et ønske om at sikre tilstrækkelig tid til at gennemteste og klargøre de nye rammer, inden hospitalspersonale og patienter rykker ind.

- Vi ved, at både medarbejdere og patienter havde set frem til at kunne tage det nye akutcenter i brug i september næste år. Men belært af andre byggeriers erfaringer, har vi valgt rykke indflytningen. Vi vil ikke gå på kompromis med hverken medarbejdernes arbejdsmiljø eller patienternes sikkerhed, så derfor har vi i god tid besluttet at drage de nødvendige konsekvenser, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Godt 4 måneder af forsinkelsen skyldes ifølge Lars Dahl Pedersen mangler i det projektmateriale, som entreprenører og håndværkere skal bruge til at bygge ud fra.

- Det er blevet stadig mere klart for os, at vores projektmateriale desværre ikke er så fejlfrit, som vi havde forventet. Det er en udfordring, når man er i gang med at bygge 24.000 kvadratmeter, og det er vi nu nødt til at sætte ekstra tid af til at få rettet op på, så vi kan sikre fremdriften på byggepladsen, siger Lars Dahl Pedersen.

NB! Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. Kurset afholdes d. 23. maj 2018.

En ekstern redegørelse om udfordringerne med projektmaterialet er netop nu ved at blive udfærdiget og vil forventeligt blive behandlet af Region Midtjyllands nye regionsråd i begyndelsen af 2018.

Samtidig med de 4 måneders forsinkelse af selve byggeriet har styregruppen valgt prioritere en rimelig tid til montering af udstyr, test af systemer og selve flytningen af de enkelte afdelinger. Det betyder, at der i den nye plan er taget højde for eksempelvis montering og kalibrering af avancerede skannere og test af alt fra ventilationssystemer til hospitalsudstyr.

- Erfaringerne fra andre hospitalsbyggerier har vist, at man ikke må undervurdere, hvor lang tid det tager at få en så kompliceret og teknikfyldt bygning til at fungere optimalt. Vi fråser ikke med tiden, men vi vælger at sætte den nødvendige tid af til at få gennemtestet bygning og installationer, inden patienter og personale rykker ind, forklarer Lars Dahl Pedersen.

Til gengæld er man i den nye tidsplan gået væk fra den oprindelige tanke om, at tage det nye akutcenter etapevist i brug, så eksempelvis Akutafdelingen flyttede ind i de nederste etager, mens etagerne ovenover blev gjort helt færdige. I stedet vil hospitalet hen over nogle få måneder kunne rykke ind på samtlige etager i nybyggeriet. På den måde begrænser man samtidig de gener og den uro, som en flytning vil kunne give for både medarbejdere og patienter.

 

Læs mere af artiklen
Jylland: Risikostyring og forsikring af byggeri. KURSUS

Afholdes 23. maj 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.45

Marselis Hotel…Marselis Hotel Aarhus , Strandvejen 25, 8000 Aarhus C

Tilmeld

Baggrund

Manglende eller mangelfuld forsikringsdækning medfører øget risiko og økonomiske tab for bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør. 

Derfor er den korrekte forsikring et centralt element i risikostyring og en af forudsætningerne for en succesfuld gennemførelse af ethvert ejendomsprojekt. 

Nogle forsikringer er inden for byggeri lovpligtige, andre er tilrådelige at have. Vi ser på dette seminar på de forskellige typer forsikringer, og hvordan de anvendes bedst til at forebygge og styre risiko ved bygge- og ejendomsprojekter.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Kan alle risici forebygges, og kan man forsikre sig mod alt? Hvordan vælger man den rigtige forsikring? Hvordan indgår forsikringsspørgsmål i den samlede risikostyring? Forebyggelse af skader som led i risikostyringen. Egen risiko - principper, hvornår gælder den, hvordan får man den skrevet ind i kontrakten?

Jan Linde , Forsikringsmægler, partner, Willis

Uffe Philip , Forsikringsmægler, Partner, Willis

Anders Busk Sørensen , Cicilingeniør, partner, Willis

09.55 Byggeriets juridiske forhold vedrørende risiko og forsikring. Hvilke regulativer gælder på området? Forsikringsbehov.
10.15 Hvilke risikofaktorer gør sig gældende i de forskellige faser af et byggeprojekt: før, under og efter? Hvordan får man den helt dækkende forsikring i alle faser? Hvad koster, priser.
10.35 Risikoprofil: Hvad kan gå galt?
10.50
11.25 Hvorledes finansieres risiko: uforsikringsbar risiko og muligheder for afdækning.
11.45 Forsikringsplanen – lovpligtige forsikringer og ”sædvanlige” forsikringer og specielle muligheder. Hvilke forsikringer skal man tage som bygherre, ejendomsudvikler, rådgiver, arkitekt eller entreprenør? Hvad betyder opgavens beskaffenhed for hvilken forsikring man bør tage? Ansvarsforsikring. Entrepriseforsikring. Entreprisedriftstabsforsikring.
12.05 Effektiv skadeforebyggelse.
12.25 Hvordan løser man konflikter og tvistigheder i forbindelse med skader og forsikringer.
12.40
12.45
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Gustav Lanng Madsen

Udviklingschef i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Henrik Hvidesten

Borgmester i Ringsted Kommune

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Henrik Hansen

Bygningsansvarlig i AL2bolig

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Henrik Nikolajsen

Partner, Erhvervs- & ejendomsmægler, Valuar, MDE, MRICS i Nybolig Erhverv

taler på:

Ringsted investerer 12 milliarder i byudvikling

Bernt Suikkanen

Senior Specialist i COWI

taler på:

Jylland: Bygningsreglement 2018 - BR18. KURSUS

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom