Aalborg Kommune på vej med ny udviklingsstrategi for midtbyen frem mod 2025

Aalborg Kommune på vej med ny udviklingsstrategi for midtbyen frem mod 2025

Under titlen "Liv i centrum" sætter Aalborg Kommune nu gang i en debat med henblil på at indsamle gode idéer til den nye visions- og udviklingsstrategi for midtbyen.   

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Aalborg Kommune
T: +45 9931 3131

Debatten om Midtbyen foregår i perioden 24. april – 27. juni 2017, hvor der vil være mulighed for at deltage i debatten ved en række forskellige arrangementer. Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen ser frem til en  forhåbentlig livlig debat om Aalborg Midtby.

- Vi vil gerne have dialog med borgerne om visionerne for udviklingen af Aalborg Midtby frem mod 2025, vi vil skabe "Liv i centrum". Omdannelsen af Aalborg Havnefront er et godt eksempel på en meget synlig og vellykket udvikling af midtbyen, fra industriby til videnby. Det har skabt masser af byliv og ejerskab hos borgere, ligesom det har skabt international omtale af Aalborg. Denne positive udvikling vil vi gerne fortsætte, når flere byområder og byrum sættes i spil, men der er altid mange og modsatrettede interesser, så vi skal have en fælles vision for, hvordan vi gør det. Derfor inviterer vi nu borgerne til at give deres bud på, hvad der er en god bymidte for dem, siger rådmand Hans Henrik Henriksen.  

NB! Frederikshavn investerer 7 milliarder i byudvikling. Konferencen afholdes d. 22. juni 2017.

Også Direktør for Cityforeningen Flemming Thingbak ser frem til debatten.

- Detailhandlen er en vigtig attraktion for Aalborg Midtby, men den kan ikke stå  alene. I Aalborg City arbejder vi hver eneste dag hårdt på, at et besøg i midtbyen skal være en ”all inklusive” oplevelse med henvisning til, at man som fysisk detailhandler skal differentiere sig med shopping-oplevelser. Vi ved, via de målinger vi laver, at kundestrømmen til midtbyen er stigende, når vi sammenligner 2016 besøgstallene i Aalborg City med 2015 kan vi tydeligt se en fremgang, nogle måneder endda i nærheden af +20 procent. Derfor er det vigtigt som aldrig før, at byens rum er indbydende, pæne og rare at være i, så vi ser meget frem til en debat, hvor der sættes fokus på "liv i centrum", siger han.  

Debatten om midtbyen skydes i gang i forbindelse med Arkitekturfestivalens åbningsarrangement på Utzon Center den 27. april kl. 19 – 21. Festivallen løber af stablen fra den 27. – 30. april.

NB! Jylland: Den nye planlov og butikker. KURSUS. Afholdes d. 3. maj 2017.

Fra den 29. april – 18. juni 2017 kan forbipasserende orientere sig og deltage i debatten ved udstillingen "Liv i centrum – Aalborg Midtby 2025", som sættes op på Nytorv foran Spar Nord Bank, Østerågade 12. Formmæssigt bygges udstillingen op som en form for stoppe- og ventested for passagerer til den kommende +BUS.  

- Midtbyen er et vigtigt knudepunkt for den kollektive trafik og etableringen af en +BUS, en højklasset kollektiv forbindelse gennem byen, vil sammen med den øvrige kollektive trafik øge tilgængeligheden til midtbyen, ligesom den kan gøre det mere miljøvenligt og forbedre bymiljøet. Men +BUS kan også være drivkraft for byudviklingen og være med til at skabe nye interessante byrum og forbindelser, der både er gode trafikrum og velfungerende byrum. Det er derfor også spændende, at udstillingen på Nytorv, der sætter fokus på debatten om midtbyen, er vist som et fremtidigt stoppested for +BUSsen, siger rådmand i Sundheds- og Kulturforvaltningen Mads Duedahl.  

Tommy Blindkilde, 21. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


3. maj 2017
Jylland: Den nye planlov og butikker. KURSUS - Program09.35

Den nye planlov

Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017. De nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Øgede frihedsgrader for kommunerne i forbindelse med planlægningen. Hovedelementerne i den nye planlov.

Kim Trenskow, Partner, Advokat, Kromann Reumert Aarhus


10.00

Planloven og butikkernes størrelse

Planlovens krav til butikkernes maksimale størrelse forventes lempet. De nye regler vil blive gennemgået i forhold til de forskellige butikstyper i planloven. Dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker. Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til et områdes lokalforsyning. Butikker i aflastningsområder.


10.25

Planloven og butikkernes beliggenhed

Også planlovens krav til butikkernes placering forventes lempet. De nye regler for bl.a. udvalgsvarebutikker, butikker i aflastningsområder og butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper samt nye regler for etablering af showrooms i forbindelse med internetbaseret handel.


10.50

Kaffepause


11.20

Planprocessen

Begrænsning i ministerens værktøjer på detailhandelsområdet. Den øgede kommunale frihed. Hvilke muligheder har man for at påvirke planprocessen? Hvilke udviklingsmuligheder giver den nye planlov?


11.45

Etablering af detailhandel på grundlag af "gamle" lokalplaner

Etablering af butikker på grundlag af "gamle" lokalplaner. Igangværende sager - hvordan skal de behandles? Muligheder og begrænsninger.


12.10

Spørgsmål og afslutning


12.15

Frokost


Nye talere

Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik