Efter en sag om embedsmisbrug i Odense Kommune må kommunen genåbne 81 byggesager, der alle er blevet behandlet af 3 medarbejdere, og som kendetegnes ved, at de er blevet behandlet i et firma, som 2 medarbejdere grundlagde ved siden af deres arbejde på kommunens byggesagskontor.

Selvom der ikke nødvendigvis er begået fejl i sagerne, må 81 byggesager genbehandles på grund af mulig embedsmisbrug. Det oplyser direktør i By- og Kulturforvaltningen, Anne Velling, til DR Fyn.

Odense Kommun bortviste og politianmeldte i august en medarbejder på grund af embedsmisbrug. Kort tid efter blev yderligere 2 medarbejdere fra samme kontor i kommunen fyret, da kommunen mente, at de havde medvirket til embedsmisbruget.

NB! Odense - de store projekter. Konferencen afholdes d. 21. marts 2018.

- Men der kan være op mod 81 sager behæftet med et grundlæggende habilitetsproblem, hvor der kan rejses tvivl om, hvorvidt inhabiliteten hos sagsbehandleren har haft indflydelse på sagens behandling. Derfor vil vi genåbne disse 81 sager, siger Anne Velling til DR Fyn.

2 af medarbejderne grundlagde ved siden af deres arbejde på kommunens byggesagskontor et firma, der oprindeligt lavede termografering af huse. Reelt byggesagsbehandlede virksomheden dog de sager, der senere endte i selvsamme afdeling i kommunen, hvor de selv arbejdede.

Læs mere af artiklen
Odense - de store projekter

Afholdes 21. marts 2018

Klokken kl. 09.00 - 12.40

Odense Congress…Odense Congress Center , Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Tilmeld

Baggrund

Udviklingen i Odense er siden 2015 gået fra de små punkt-projekter til igangsættelsen af store byggerier og projekter, der vil forandre områderne, hvor projekterne ligger. Før var de fleste byggeprojekter ikke særligt sammenhængende med omgivelserne. Der blev opført en bygning, som blev koblet på vej, el, vand og kloak. Nu tager bygherren et stort område og udvikler både infrastruktur og servicefunktioner og indgår i et tæt samarbejde med byen for at opnå det optimale bolig-, bylivs- og erhvervsområde. Eller oftere: En kombination af funktioner til bolig, arbejde og fritid.

De store projekter giver mulighed for selv at løfte et helt område fra nedslidt og negativt til en bydel, hvor folk gerne vil bo og arbejde. Og hvor kvadratmeterpriserne ved salg og leje kommer op i helt andre niveauer end tidligere.

Konferencen “Odense - de store projekter” ser på en række af byens nye fyrtårne - hvad der skal bygges og hvornår. Og på hvilken betydning de får for resten af bydelen og for Odense. Mange af de igangværende planer vil være forankret i 2025.

Læs mere om baggrunden

Program

09.00
09.30
09.35 Byggeriet på den nedlagte 4-sporede vej i Odense centrum blev startet i 2016, og der er nu lokalplan for alle 16 byggefelter med boliger, erhverv og hotel i 1-17 etager. I 2020 er det blevet til et nyt byområde, og byggeriet på de sydlige og sidste grunde starter i 2017. Dertil bygges nyt H.C. Andersen hus til 300 millioner, Lotzes nye Eventyrhave og et underjordisk P-anlæg til 1.000 biler. Samlet bliver der udviklet for 3 milliarder i det 200.000 kvm store område. Nyeste udvikling. Kommende udbud.

Stig Haumann Langsager , Projektchef, Odense Kommune

10.00 På Syddansk Universitet i Odense planlægges byggeriet af et ny Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på ca. 50.000 kvm. Byggeriet, der skal huse forsknings- og uddannelsesfaciliteter, skal opføres i 3 etager og bliver bindeled mellem det eksisterende Campus og det nye Universitetshospital. Det bliver en investering i størrelsesordenen 1 milliard kr.

Hanne Alrø , Projektchef, Bygningsstyrelsen

10.25 Odense Kommune og Barfoed Group er påbegyndt et samarbejde omkring en udvidelse af den bestående lokalplan på Munkebjerg Park, hvor Barfoed Group i etaper forventes at kunne opføre mellem 35-40.000 kvm boliger i Odense M svarende til 6-800 boliger, som får det nye OUH, SDU, Forskerparken og EUC Lillebælt som nærmeste naboer. Der er tale om byggeri af alle boligtyper herunder ungdoms- og ældreboliger samt rækkehuse med egen have. Der vil ligeledes blive opført dagligvareforretning og daginstitutioner, som en del af den samlede bydel.

Jørn Beier , Direktør , Barfoed Group

10.50
11.20 Dalum Papirfabrik i Odenses sydlige udkant lukkede i 2012, men nu skal det 243.000 kvm store område ved Odense Å udvikles med 300 boliger og servicefaciliteter. Projektet med 37.000 kvm etageareal koster i alt 1 milliard og ligger som nabo til Dalum Kloster og Den Fynske Landsby, tæt på togstationen Fruens Bøge samt butikker. 
11.45 Syd for Odense, i Campus Odense, ligger videns- og forskerbydelen Cortex Park, som frem til 2025 vil vokse med ca. 6.000 arbejdspladser og 600 beboere. Næste og sidste etape af Cortex Park er under udvikling. Cortex Park vil, når bydelen er fuldt udbygget, bestå af ca. 200.000 kvm nybyggeri for i alt 4 milliarder fordelt på 70 procent erhverv og 30 procent boliger. 

Frank Helner Venset , Projektleder, Freja Ejendomme

12.10 Et Offentligt Privat Partnerskab mellem Odense Kommune og en række organisationer har udarbejdet en Byudviklings- og Infrastrukturplan for Vollsmose. Planen skal føre til investeringer på 300 millioner kr. Hovedelementerne i infrastrukturplanen er en helt ny struktur med etablering af en promenade, pladser og en letbane igennem Vollsmose. En ny bygade skal desuden forbinde Ejbygade og Vollsmose Allé ved en forlængelse af Risingvej, og der etableres forbindelser gennem Vollsmose ved Bøge- og Birkeparken.
12.35
12.40
12.40 Det såkaldte ”Karré 4”-projekt på Rugårdsvej 3 i Odense centrum er et nybyggeri med et etageareal på op til 28.000 kvm, hvilket svarer til godt 300 nye boliger. Udvikleren ønsker desuden at give mulighed for enkelte højhuse, hvoraf et enkelt må være op til 60 m højt.
12.40 OK-Fonden vil, i et tæt samarbejde med Odense Kommune, bygge og drive ”Byen for livet” en demensbydel i Odense. Bydelen forventes at huse mellem 200-300 mennesker med demens. Den vil med sin størrelse og nytænkning, i både form og indhold, være den første af sin slags i Danmark.Budgettet er på 825 millioner og byggeriet forventes påbegyndt i 2019 og afsluttet i 2022.
12.40
12.45 Odense Havn skal frem til 2023 have 275.000 kvm nybyggeri, som omdanner den indre havn til by. Den nye Byomdannelsesplan for havnen betyder 200.000 kvm boliger og 75.000 kvm kontor, hotel og byliv - heraf 5.000 kvm butikker og restauranter. Dertil kommer P-huse og P-kældre til 2.200 biler. Det er især det centrale område med Byens Ø, Siloøen, Promenadebyen, Havnepladsen og Domicilbyen der udbygges med i alt 161.000 kvm, i øst opføres 66.000 kvm og 48.000 kvm i vest. Tidsplaner og udvikling. Sammenhæng med resten af byen.
Læs mere om programmet
Tilmeld

Relaterede konferencer

Nye Talere

Suna Cenholt

Arkitekt, Partner i Pluskontoret Arkitekter

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Rasmus Rømling

Direktør i Urban Rigger

taler på:

Midlertidige boliger - de nye muligheder

Stefan Overby

Partner, Landinspektør i LE34

taler på:

Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS

Tove Skrumsager Frederiksen

Projektdirektør i Køge Kyst P/S

taler på:

Køge: De store projekter

Martin Elkjær

Indehaver i Navitas Rådgivende Ingeniører

taler på:

Almene boliger til 10 milliarder i AARHUS

Kontakt

VIDENSCENTER FOR BYUDVIKLING - BYENS EJENDOM
Færgehavnsvej 35
2150 Nordhavn
CVR/SE: 33598726
Telefon: 70 702 207 (mellem kl. 9:00 - 16:00)
E-mail: byensejendom@byensejendom.dk
LinkedIn: ByensEjendom