5 konsortier dropper bud på Odense Letbane

5 konsortier dropper bud på Odense Letbane

Ud af 15 prækvalificerede har 5 konsortier ikke afleveret det første delmateriale inden fristens udløb og er derfor ikke længere med i konkurrencen.

Udbuddet af Odense Letbane til 3 milliarder kr. er delt op i 4 udbudspakker, og i alt 15 konsortier var prækvalificerede til opgaverne, men 5 er nu faldet fra, da de ikke har afleveret det første delmateriale inden fristens udløb.

- Der er altid en vis...

LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

KLIK HER

     Glemt adgangskode?

24. februar 2016
Den nye udbudslov og ændringer i tilbudsloven - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Den nye udbudslov - introduktion

Den nye udbudslov generelt? Hvad omfatter loven?

Anders Birkelund Nielsen, Partner , Bech-Bruun


09.50

Ændringer i de udbudspligtige ydelser - hvilke ydelser gælder reglerne for?

Sondringen mellem bilag A- og B-tjenesteydelser ophører. Tilbudslovens annonceringspligt for kontrakter om tjenesteydelser og varer til en værdi mellem 500.000 kr. og tærskelværdien for EU-udbud afskaffes. Den erstattes af en nemmere proces. Hvad gælder fremadrettet ved indkøb af tekniske rådgiverydelser til en værdi under tærskelværdien for EU-udbud?


10.05

Processuelle opmærksomhedspunkter - væsentlige ændringer i formalia

Nye krav til grundlaget for udbudsbekendtgørelsen. Fremover skal hele udbudsmaterialet være færdiggjort, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Det bliver muligt at opstille kortere frister. Det skal overvejes at opdele kontrakten i mindre delkontrakter. Udbudsprocessen bliver digitaliseret. Hvornår kan man foretage ændringer i udbudsmaterialet?


10.20

Udbudsformer - nye forhandlingsmuligheder

Der indføres en udvidet adgang til udbudsprocedurerne forhandling og konkurrencepræget dialog. Hvornår kan der nu forhandles - og hvad kan der forhandles om? Hvad gælder ved udbud af totalentrepriser og designudbud? Hvordan bør ordregiver forholde sig til tekniske mindstekrav, krav og ønsker?


10.35

Prækvalifikation - udelukkelse

Nye udelukkelsesgrunde, herunder mulighed for udelukkelse ved tilstrækkelig plausible indikationer på indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler eller væsentlig misligholdelse af offentlige kontrakter. Hvor længe gælder en udelukkelse? Der indføres en ny selvrenselsesproces. Hvordan fungerer den?


10.50

Kaffepause


11.20

Prækvalifikation - egnethed

Der indføres nye regler af betydning for vurderingen af tilbudsgiveres og ansøgeres egnethed. Der etableres også en ny proces for dokumentation af egnethed. Hvad kommer det nye Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) til at gå ud på? Hvordan kommer udbyders kontrol af ansøgers oplysninger fremover til at foregå?


11.50

Nye tildelingskriterier og pligt til offentliggørelse af evalueringsmetode

Fremover skal ordregiver vælge mellem kriterierne ”Pris”, ”Omkostninger” og ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der bliver eksplicit givet mulighed for at inddrage TCO samt livscyklusomkostninger. Hvordan skal de nye kriterier og muligheder anvendes? Ordregiver forpligtes til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Hvad betyder det - hvornår og hvordan kan en offentliggjort evalueringsmetode fraviges?


12.10

Ændringer i indgåede kontrakter

Det bliver lidt lettere at foretage ændringer i en indgået kontrakt, herunder at tildele ekstraarbejder uden ny konkurrenceudsættelse. Der indføres bl.a. en værdibaseret tærskel (de minimis) for, hvilke ændringer der kan foretages uden nyt udbud, ligesom der indføres en ændringsadgang i forbindelse med uforudsete forhold.


12.25

Pligt til at bringe kontrakten til ophør?

Fremover vil ordregiver i visse situationer være forpligtet til at bringe en indgået kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet for Udbud. Har bestemmelsen betydning for, hvornår man bør overveje at klage?


12.40

Opsamling of afslutning


12.45

Frokost


KONFERENCER OG KURSER

Få adgang til 19.565 artikler om byudvikling for 2 kr. pr. dag Klik her.

Nye talere

Klavs Hyttel

Partner, Bestyrelsesformand, Arkitekt maa i C. F. Møller taler på Ungdomsboliger i Jylland 2017-2027
Asger Schou

Byggechef i DNU, Region Midtjylland taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Jens Heslop

Direktør i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Kristian Rasmussen

Projektchef i Mangor & Nagel taler på Infrastrukturplaner i København til 130 milliarder
Jonas Wilstrup

Director of Convention i Wonderful Copenhagen taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Christian Pagh

Founder, Culture Director i Urgent.Agency taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Jonas Vendel Jensen

Bæredygtighedsspecialist i MT Højgaard taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Peter Sørensen

Borgmester i Horsens Kommune taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Vera Noldus

Ph.d., arkitektur, kulturarv og kommunikation i Center for Bygningsbevaring taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Pernille Tufte

Seniorkonsulent i Ældre Sagen taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Karen Nielsen

Udviklingsdirektør i Steen & Strøm Danmark taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Kasper Tranekær Kullegaard

Partner, Arkitekt i Kullegaard Arkitekter taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Bente Lykke Sørensen

Chef i Aarhus Kommune, Bolig og Projektudvikling taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Pia Morilla

Forstander i Ingeborggården taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Henrik Torp

Direktør i Enitek taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Thomas Jacobsen

Indehaver Ejendomsmægler, MDE i RealMæglerne taler på Byudvikling syd for København til Køge og Vestegnen
Helle Baker

Arkitekt MAA /Projektleder for ’KlimaByen’ i Middelfart Spildevand taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Jacob Quistgaard

Indehaver, ejendomsmægler MDE i Home Køge taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Lone Rasmussen

Markedschef i Dansk Erhverv taler på Butiksmarkedets udvikling 2017-2027
Klaus Ahm

Director Healthcare & Business Development i Northern Horizon Capital taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Steffen Kaj Pedersen

Partner, Brancheleder hotel- og restaurationsbranchen i PwC taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Søren Vadstrup

Arkitekt maa, forskningslektor i Kunstakademiets Arkitektskole taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Per Schulze

Programchef i Realdania taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Stig Rømer Winther

Adm.direktør i Femern Belt Development taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Frans Davidsson

Akustikekspert i Ecophon taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Jette Skive

Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Brian Tretow-Loof

Seniorpartner i Newsec Egeskov & Lindquist taler på Kontorbyggeriets udvikling 2017-2027
Morten Meldgaard Christensen

Projektleder i Brabrand Boligforening taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Jesper Holmberg Hansen

Medejer, daglig leder i Genbyg taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Gerti Axelsen

Bygge- og Udviklingschef i Lejerbo taler på Senior- og ældreboliger - udvikling og byggeri 2017-2027
Steen Dahlstrøm

Borgmester i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Julie Katrine Jensen

Cand silv, Phd. Miljøkemi i Orbicon taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Kaare Steen Petersen

Arkitekt og tegnestuechef i Olav de Linde taler på Jylland: Højhusbyggeri - fordele og udfordringer
Stine Poulsen

Landskabsarkitekt MAA og associeret partner i Rubow Arkitekter taler på Nørrebro og Nordvest: Udvikling og investeringer 2017-2027
Jacob Nilausen

Ejendomsmægler i Nybolig, Ørestad City taler på Ørestad - nye planer og projekter for 10 milliarder kr
Jørgen Knudsen

Plan- og byggechef i Middelfart Kommune taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Ebbe Tubæk Naamansen

Bæredygtighedschef i RGS90 taler på Cirkulær økonomi i byggeriet: Nedrivning
Martin Dyrholm

Partner i TN Asset & Property Management taler på Hotelbyggeriets udvikling 2017-2027
Ronnie Markussen

Master Builder i Human Habitat taler på Urban gardening og taghaver
Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør i Kuben Management taler på Senior- og ældreboliger i Jylland - udvikling og byggeri
Marie Bockhahn

Advokat i Horten Advokater taler på Planloven – løsninger og kommende regelændringer. KURSUS
Den nye udbudslov og ændringer i tilbudsloven

Den nye udbudslov og ændringer i tilbudsloven

24. februar 2016, Gennemgang af ændringerne i udbudsloven. Læs mere

Fortsæt til artiklen