5 konsortier dropper bud på Odense Letbane

5 konsortier dropper bud på Odense Letbane

Ud af 15 prækvalificerede har 5 konsortier ikke afleveret det første delmateriale inden fristens udløb og er derfor ikke længere med i konkurrencen.

Udbuddet af Odense Letbane til 3 milliarder kr. er delt op i 4 udbudspakker, og i alt 15 konsortier var prækvalificerede til opgaverne, men 5 er nu faldet fra, da de ikke har afleveret det første delmateriale inden fristens udløb.

- Der er altid en vis...

LÆS ALLE ARTIKLER – FÅ ADGANG FOR 2 KR

KLIK HER

     Glemt adgangskode?

24. februar 2016
Den nye udbudslov og ændringer i tilbudsloven - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Den nye udbudslov - introduktion

Den nye udbudslov generelt? Hvad omfatter loven?

Anders Birkelund Nielsen, Partner , Bech-Bruun


09.50

Ændringer i de udbudspligtige ydelser - hvilke ydelser gælder reglerne for?

Sondringen mellem bilag A- og B-tjenesteydelser ophører. Tilbudslovens annonceringspligt for kontrakter om tjenesteydelser og varer til en værdi mellem 500.000 kr. og tærskelværdien for EU-udbud afskaffes. Den erstattes af en nemmere proces. Hvad gælder fremadrettet ved indkøb af tekniske rådgiverydelser til en værdi under tærskelværdien for EU-udbud?


10.05

Processuelle opmærksomhedspunkter - væsentlige ændringer i formalia

Nye krav til grundlaget for udbudsbekendtgørelsen. Fremover skal hele udbudsmaterialet være færdiggjort, når udbudsbekendtgørelsen offentliggøres. Det bliver muligt at opstille kortere frister. Det skal overvejes at opdele kontrakten i mindre delkontrakter. Udbudsprocessen bliver digitaliseret. Hvornår kan man foretage ændringer i udbudsmaterialet?


10.20

Udbudsformer - nye forhandlingsmuligheder

Der indføres en udvidet adgang til udbudsprocedurerne forhandling og konkurrencepræget dialog. Hvornår kan der nu forhandles - og hvad kan der forhandles om? Hvad gælder ved udbud af totalentrepriser og designudbud? Hvordan bør ordregiver forholde sig til tekniske mindstekrav, krav og ønsker?


10.35

Prækvalifikation - udelukkelse

Nye udelukkelsesgrunde, herunder mulighed for udelukkelse ved tilstrækkelig plausible indikationer på indgåelse af konkurrencebegrænsende aftaler eller væsentlig misligholdelse af offentlige kontrakter. Hvor længe gælder en udelukkelse? Der indføres en ny selvrenselsesproces. Hvordan fungerer den?


10.50

Kaffepause


11.20

Prækvalifikation - egnethed

Der indføres nye regler af betydning for vurderingen af tilbudsgiveres og ansøgeres egnethed. Der etableres også en ny proces for dokumentation af egnethed. Hvad kommer det nye Fælles Europæiske Udbudsdokument (ESPD) til at gå ud på? Hvordan kommer udbyders kontrol af ansøgers oplysninger fremover til at foregå?


11.50

Nye tildelingskriterier og pligt til offentliggørelse af evalueringsmetode

Fremover skal ordregiver vælge mellem kriterierne ”Pris”, ”Omkostninger” og ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der bliver eksplicit givet mulighed for at inddrage TCO samt livscyklusomkostninger. Hvordan skal de nye kriterier og muligheder anvendes? Ordregiver forpligtes til at offentliggøre evalueringsmetoden i udbudsmaterialet. Hvad betyder det - hvornår og hvordan kan en offentliggjort evalueringsmetode fraviges?


12.10

Ændringer i indgåede kontrakter

Det bliver lidt lettere at foretage ændringer i en indgået kontrakt, herunder at tildele ekstraarbejder uden ny konkurrenceudsættelse. Der indføres bl.a. en værdibaseret tærskel (de minimis) for, hvilke ændringer der kan foretages uden nyt udbud, ligesom der indføres en ændringsadgang i forbindelse med uforudsete forhold.


12.25

Pligt til at bringe kontrakten til ophør?

Fremover vil ordregiver i visse situationer være forpligtet til at bringe en indgået kontrakt til ophør, hvis tildelingsbeslutningen annulleres af Klagenævnet for Udbud. Har bestemmelsen betydning for, hvornår man bør overveje at klage?


12.40

Opsamling of afslutning


12.45

Frokost


Nye talere

Thomas Marker

Advokat i Advokatfirmaet Marker taler på Omdannelse af erhverv til bolig
Michael Meldgaard

Direktør i Andelsboligforeningen Odinsgaard taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling
Henrik Schultz

Ejendomsmægler og Valuar MDE, Indehaver i Real Mæglerne taler på Middelfart - udvikling og investeringer for 5 milliarder 2017-2027
Henrik Vad

Founder & CEO i Flex Funding taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Kim Herforth Nielsen

Arkitekt, Partner i 3XN taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Kasper Danielsen

Architect cand.arch. maa, CEO i Danielsen Architecture taler på Boligudvikling i København 2017-2027
Peter Damgaard Jensen

Adm. direktør i PKA taler på JYLLAND: FINANSIERING af ejendom
Claus Holm Christensen

Havnedirektør i Horsens Havn taler på Horsens investerer 12 milliarder i byudvikling