3B skal bygge 80 billige boliger for Egedal Kommune

3B skal bygge 80 billige boliger for Egedal Kommune

Byggeriet af de 80 permanente billige boliger begynder efter planen i 2018, og der bygges på 4 forskellige grunde. Boligforeningen 3B er bygherre på projekterne, med Leth & Gori som arkitekter og Regnestuen samt Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma som ingeniører.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Boligforeningen 3B
Anette Hertz
T: +45 4097 5077

Leth & Gori
Arkitekt, partner
Uffe Leth
T: +45 2855 9328

3B skal bygge 2 forskellige slags rækkehuse, der nemt og hurtigt kan ændres til større familieboliger. Huslejen kommer formentlig til ligge mellem 3.000 og 4.500 kr., afhængig af størrelsen på enten 30 eller 45 kvm.

- Alle har ret til at bo ordentligt til en rimelig husleje – selvfølgelig også flygtninge, der bliver nogle af de første indflyttere, siger 3B’s formand, Steffen Morild.

"Gode forslag til private og fælles opholdsarealer" og "boligindretning, der er optimeret med gode opbevaringsmuligheder og rumligheder". Det er blot nogle af de positive ord, som Egedal Kommune har om 3B’s byggeprojekt ”Fra flygtning til Egedal-borger”, der i en åben idékonkurrence er udvalgt til at blive hjem for familier med mindre indkomster, heriblandt kommunens flygtninge.

Dermed skal Boligforeningen 3B nu bygge cirka 80 boliger i den store kommune nordvest for København - Egedal, som er en helt ny kommune for 3B. Boligerne skal bygges på 4 forskellige grunde i kommunen og blandes med almindelige familieboliger. Netop ved at blande boligtyperne skabes et godt grundlag for, at de nye beboere får gode muligheder for hurtigt at blive en del af et fællesskab med andre beboere i området.

- I 3B bærer vi et stort og bredt samfundsansvar, der blandt andet går ud på at bygge boliger for alle. Også for dem, der står i en af de allersværeste situationer – at måtte flygte fra sit hjemland på grund af krig, uretfærdighed eller forfølgelse. Alle borgere – også flygtninge – har ret til at bo ordentligt og blive en del af et stærkt fællesskab, siger Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B.

Borgmester i Egedal Kommune, Karsten Søndergaard er rigtig glad for de nye boliger, der udformes som rækkehuse med egen terrasse.

- Det er et rigtig godt projekt, der løser opgaven med at etablere flere almene lejeboliger i Egedal, hvor pris og kvalitet hænger godt sammen, blandt andet fordi vi her har fået statsstøtte til boligerne. Boligerne er tænkt til alle, men i første omgang vil en del flygtningefamilier få glæde af dem. Boligerne vil på sigt afløse de midlertidige flygtningepavilloner, der er sat op rundt omkring, siger Karsten Søndergaard.

Det er tegnestuen Leth & Gori, der har tegnet "Fra flygtning til Egedal-borger" sammen med 3B.

- Vi er glade og stolte over at medvirke til at skabe gode og sunde boliger for Egedals nye og eksisterende borgere. Boliger, som skaber gode og trygge rammer for hverdagsliv og fællesskab. Boliger, som nænsomt tilpasses stedet, tilbyder gode uderum til beboerne og åbner sig mod omverdenen. Boliger, som er fleksible, så de let kan tilpasses ændringer i beboersammensætningen og beboernes boligbehov, siger Uffe Leth, arkitekt og partner, Leth & Gori.

”Fra flygtning til Egedal-borger” er en videreudvikling af 3B’s og Leth & Goris byggekoncept ”Robuste Små Boliger”. Her bliver gedigne boliger bygget efter traditionelle og afprøvede metoder i robuste materialer, der kræver minimal vedligeholdelse og sikrer sunde boliger med godt indeklima. Boligerne placeres og bygges, så de understøtter rammer for fællesskab både internt i bebyggelsen og med det omkringliggende kvarter.

De nye boliger i Egedal Kommune bliver permanente hjem for nye familier, men fleksibiliteten er stor, hvis behovene ændrer sig.

- Vi kan nemt og billigt slå 2 af boligerne sammen til en større familiebolig, hvis kommunen ønsker det. I første omgang er vi blot glade for at skulle bygge nogle ordentlige rammer, der kan skabe grobund for en tryg base, siger Steffen Morild.

Fakta

De 80 boliger bygges på følgende 4 grunde:

·         Gl. Roskildevej 16A, Ølstykke
·         Smørumparken, Smørumnedre
·         Brændekær 5/Kratkær 6, Smørumnedre
·         Hjorteleddet 39, Stenløse

Tommy Blindkilde, 4. maj 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


14. november 2017
Bæredygtigt byggeri og ejendom. KURSUS - Program09.35

Certificeringsprocessen

Opstart af certificeringsproces. Ansvar for processen - DGNB-rådgiveren, kaldet en auditor. Vurdering af projektmateriale. Præcertificering - midtvejs-evaluering. Indlevering af certificeringsdokumentation. Godkendelse. Sølv-, guld- eller platin-certificering.

Ida Garre, Senior projektchef, Rambøll Danmark


10.00

Overblik - vigtighed, modsætninger og prioritering

Der er 188 kriterier inden for proces, økonomi, miljø, teknik og social funktionalitet - beboernes eller de ansattes livskvalitet. Præ-certificering af projektmaterialet - hvad skal prioriteres, og hvad skal fravælges/nedprioriteres. Værktøj til at identificere problemstillinger på et tidligt stadie af byggeprocessen. Funktion eller økonomi støder ofte mod miljø og bæredygtighed - hvordan løses det i praksis.  Der er krav om en mindste pointscore for hvert af de 5 hovedområder: Miljø - Social - Økonomi - Proces - Omgivelser.


10.25

Hovedpunkter

Det er ikke muligt at tilfredsstille alle DGNB-krav samtidigt – ét hensyn kan være på bekostning af et andet. Ud fra maksimum DGNB-point angives procent-opnået mål. Der er en række hovedpunkter som der skal fokuseres på: Materialevalg. Certificeret træ. Natur. Indeklima - temperatur, lys, og luft. Livskvalitet. Mødesteder. Tryghed. Støj. Brandsikkerhed. Vejbygning. Håndtering af regnvand. Vandbesparelser. Jordforurening. Renhold og affald. Genanvendelse.


10.50

Kaffepause


11.20

Certificering af ejendomme

Eksisterende ejendomme kan også certificeres. I august 2017 kommer den nye DGNB-anvisning, så der bliver faste retningslinier for hvordan en ejendom kan optimeres til et bæredygtigt niveau. Planlægning, omkostninger og gennemførsel.


11.45

Certificering af byområder

Et byområde skal være på over 20.000 kvm, have flere bygninger og mindst 2 byggefelter. Endvidere skal boligandelen være mellem10 og 90 procent. DGNB for byområder kom i 2013 med en opdatering her i 2017. Hvilke krav stilles der til byområder. Erfaringer fra de første 4 byområder i Horsens, Aarhus og København.


12.10

Certificeringens fremtid

Kravene til bæredytig certificering er kommet indenfor de sidste 5 år. Hvilke krav vil vi se i de kommende 5 år-10 år. Kommer certificering til at gælde alle byggerier, store som små, offentlige som private.


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling

Miljø og teknik