230 millioner fra Vækstfonden til finansiering af ejendomme i provinsen

230 millioner fra Vækstfonden til finansiering af ejendomme i provinsen

Vækstfonden oplever stor efterspørgsel på lån til finansiering af erhvervsejendomme uden for de større byer. Godt 50 virksomheder fik lån til ejendomsfinansiering for over 230 mio. kroner i 2016, og efterspørgslen er fortsat høj.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

Vækstfonden
T: 35 29 86 00

Mange små og mellemstore virksomheder oplever, at det kan være vanskeligt at finansiere ejendomme til eksempelvis lager, kontor og produktion, hvis virksomheden ligger uden for de større byer. Derfor søger mange af virksomhederne alternativ finansiering hos Vækstfonden, som oplever stor efterspørgsel.

Alene i 2016 fik knap 50 små og mellemstore virksomheder over hele landet lån til ejendomsfinansiering fra Vækstfonden for over 230 mio. kroner, og efterspørgslen er fortsat ind i 2017.

"Det er positivt, at Vækstfonden – også uden for de store byer - har mulighed for at træde til med lån, som er for risikable for banker og realkreditinstitutter, men hvor virksomhedernes projekter i øvrigt ser fornuftige ud. Det er vigtigt for samfundet, at virksomheder har mulighed for at slå sig ned i hele landet, så de kan holde på og skabe arbejdspladser også uden for de store byer,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Vækstfonden har mulighed for at tage en større risiko end banker og realkreditinstitutter, og fondens lån kan dermed fungere som løftestang til, at finansieringen falder på plads.

”Penge- og realkreditinstitutters forretningsmodel betyder, at de typisk kigger på belåningsværdien og på, hvilke alternative anvendelsesmuligheder den givne ejendom har, i fald det bliver nødvendigt at afhænde den. Ligger ejendommen i et område med få virksomheder, har det stor indflydelse på lånemulighederne. I Vækstfonden har vi mulighed for at løbe en lidt større risiko, og derfor fokuserer vi på virksomhedens samlede gældsserviceringsevne og ikke isoleret på ejendommen. Dermed kan vi finansiere nogle af de ejendomsinvesteringer, der ellers har svært ved at lykkes”, siger udlånsdirektør i Vækstfonden Jens Mølby.

Fakta

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der medvirker til at skabe flere nye vækstvirksomheder ved at stille kapital og kompetencer til rådighed. I samarbejde med private investorer har fonden siden 1992 medfinansieret vækst i mere end 6.600 danske virksomheder for et samlet tilsagn på over 20 mia. kroner.

Piotr Szutowicz, 20. april 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


8. juni 2017
Jylland: Udstykning og ejendomsdannelse. KURSUS - Program09.00

Registrering og morgenkaffe


09.35

Præsentation og proces: fra idé til ibrugtagning af byggeri

  • Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med etapevis opførelse af byggeri?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


10.00

Planlægning med fokus på lokalplaner

  • Hvilke muligheder giver det for en grundejer/ejendomsudvikler, når der foreligger en lokalplan for en ejendom?
  • Hvordan forholder man sig, såfremt ejendommen ikke er omfattet af en lokalplan?
  • Hvad skal man være særligt opmærksom på i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan i forbindelse med byomdannelse?

Kasper Kornerup Thygesen, Planlægger, Landinspektør, LE34


10.40

Kaffepause


10.55

Intro: Udstykning

  • Hvilke muligheder findes der i forbindelse med ejendomsdannelsen i forhold til udstykning, ejerlejlighedsopdeling mv.?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


11.20

Intro Ejerlejligheder og bygningsarealer

  • Hvordan skabes overblik over ”værdierne” i forbindelse med overdragelse eller udlejning af en erhvervs- eller boligejendom.
  • Arealbegreber og forskelle gennemgås i forhold til BBR-arealer, lejemålsberegning, ejerlejligheder og bygningsreglementet.

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


11.50

Pause


12.05

Ejendomsdannelse i praksis: cases

 Hvilke muligheder/udfordringer findes i blandede byggerier, hvor der både er ejer- og almene boliger?

Stefan Overby, Partner, Landinspektør, LE34


12.35

Afslutning og spørgsmål


12.40

Frokost


Nye talere

Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028

Miljø og teknik