11.600 kvm byggeri på Budolfi Plads i Aalborg  skydes i gang med efterspørgsel på erhvervslokaler

11.600 kvm byggeri på Budolfi Plads i Aalborg skydes i gang med efterspørgsel på erhvervslokaler

Politikerne i Aalborg Kommune har vedtaget lokalplanen, og NCC går nu i gang med at opføre byggeriet, der kommer til at rumme både  4.700 kvm parkeringskælder, og 6.900 kvm dagligvarebutik, restaurant, cafe og specialbutikker samt boliger. Nybolig Erhverv Aalborg står for udlejning af erhvervslokaler, og mæglerne har fået flere forespørgsler.

Kontakt

Yderligere oplysninger:

NCC Building
Områdedirektør
Henrik Krogh Holm
T: +45 2488 7171

Budolfi Plads A/S
Direktør
Kristian Højsleth
T: +45 4020 9501

Planerne om at forvandle Budolfi Plads fra en nedslidt plads til et grønt, imødekommende bymiljø, har passeret en ny milepæl. NCC sætter gang i det prestigefyldte byggeri i Aalborg. Lokalplanen er vedtaget, og 1,5 års planlægning er afsluttet. Pladsen forventes færdig i 2019. Glæden over igangsættelsen af det meget omtalte byggeri er da også stor hos områdedirektør hos NCC, Henrik Krogh Holm.

- Vi glæder os meget til at komme i gang på pladsen. Det er et spændende og komplekst projekt, som vi har arbejdet på meget længe. Derfor er det også ekstra dejligt nu for alvor at komme i gang med at omdanne Budolfi Plads til glæde for aalborgenserne, siger han.

NB! Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028. Konferencen afholdes d. 18. januar 2018.

Også Kristian Højsleth, der er direktør for selskabet bag Budolfi Plads A/S glæder sig over, omdannelsen af Budolfi Plads nu er i gang.

- Vi har haft et meget godt og positivt samarbejde med Forvaltningen og politikerne i Aalborg Kommune, og vi synes samarbejdet har resulteret i et fantastisk flot og gennemarbejdet projekt. Vi har naturligvis set frem til at komme i gang med byggeriet og ikke mindst begynde at få udlejningen af butikkerne i gang, siger Kristian Højsleth.
 
Rema 1000 har været med fra start og får facade i Vingårdsgade. Udlejningen af de øvrige erhvervslokaler er overdraget til Nybolig Erhverv Aalborg, som allerede har fået flere forespørgsler.

NB! Aalborg: De store projekter. Konferencen afholdes d. 19. april 2018.

NCC går nu i gang med funderingsarbejdet på pladsen sideløbende med det resterende nedbrydningsarbejde. NCC vil i funderingsarbejdet tage skånsomt hensyn til den arkæologiske undergrund og de omkringliggende bygninger og gør brug af virksomhedens specialviden om fundering i højt komplicerede områder.

- En af konsekvenserne af at bygge inde midt i byen er, at vi må tage alternative metoder til fundering af bygningen i brug. I stedet for pilotering anvender vi borede fundamentspæle, der støbes på stedet. Det er en proces, der er langt mere tidskrævende end normalt og vil tage det meste af 2017, siger Jakob Søe Lundgaard, projektchef ved NCC.

Fakta

Om Budolfi Plads

6.900 kvm erhverv, dagligvarebutik og lejligheder
4.700 kvm parkeringskælder med adgang til 100 offentlige parkeringspladser
Bygherre: Budolfi Plads A/S
Bygherrerådgiver: Juul Bygherrerådgivning
Totalentreprenør: NCC Danmark
Arkitekt: Kjaer & Richter
Ingeniør: Balslev Rådgivende Ingeniører

Tommy Blindkilde, 19. juni 2017


Send denne artikel til en ven eller en kollega

Send denne artikel til en ven eller en kollega


18. januar 2018
Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028 - Program09.00

Registrering og morgenmad


09.30

Velkomst


09.35

Aalborg som handelsby

Aalborg er regionens handelsby og trækker handlende til fra hele oplandet. I midtbyen er Kundetilstrømningen stigende, nogle måneder med en vækst på op til 20 procent siden 2015. Med Aalborgs stigende befolkningstilvækst, flere studerende og flere turister vil der også i fremtiden være et solidt kundegrundlag. Vest for midtbyen åbner et madmarked og torvehaller, mens Magasin rykker ind i butikscentret Friis i den østlige del af midtbyen. Øst for midtbyen pågår samtidig udvikling af havnearealerne med masser af nye boliger. Kan handelslivet i midtbyen strækkes ud mod både øst og vest? Hvordan cementerer Aalborg sin position som handelsby i fremtiden? Hvilken udfordringer og muligheder står Aalborg overfor rent handelsmæssigt, og hvordan er Aalborgs handelsposition og potentiale sammenlignet med andre byer?

Flemming Thingbak, Direktør , Aalborg City


10.00

Markedet for butiksejendomme i Aalborg

Nordjylland har haft danmarksrekord i tomme butikker, men siden 2015 er udviklingen vendt og tomgangen er raslet ned på 7 procent, hvilket er det største fald på landsplan. Udviklingen ses også ved at antallet af udbudte nordjyske butikslejemål de seneste 3 år er faldet med 26 procent. Butiksmarkedet går ind i en ny æra, hvor store brands kæmper om de gode placeringer, og hvor det giver god mening at udvikle og ombygge butiksejendommene på de rigtige placeringer. Hvordan er tendenserne og prisudviklingen for butiksejendomsmarkedet i Aalborg og Nordjylland, og hvilken betydning har beliggenheden? Hvordan er forholdet mellem aflastningsområderne, bl.a. City Syd, og midtbyen, hvor blandt andet Budolfi Plads står overfor en omfattende omdannelse til et attraktivt handels- og caféområde?

Steen Royberg, Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar, Nybolig Erhverv Aalborg


10.25

Udviklingmuligheder i Aalborg Storcenter og City Syd

City Syd står for en tredjedel af al omsætning i Aalborg Kommunes butikker inden for både dagligvarer og udvalgsvarer. Her ligger blandt andet Ikea og det 51.500 kvm store Aalborg Storcenter, som har 7 millioner kunder hvert år. En innovationsgruppe er gået i gang med at udvikle en plan for forskønnelse af området, forbedret infrastruktur samt ombygning og renovering af storcentret. Hvilke planer og muligheder er der for udvikling af storcentret og City Syd?


10.50

Kaffepause


11.20

Flere krydstogtturister skaber omsætning i butikkerne

Krydstogtturismen er stærkt stigende i Danmark. Alene i 2016 har vi fået besøg af 866.000 krydstogtgæster, som har en beregnet samlet samfundsøkonomisk effekt på 1,35 milliarder kr. Krydstogtturismen skabte job til 1.900 danskere i 2016, heraf var 70 procent inden for hotel- og detailhandel. Aalborg er én af de større byer, der modtager krydstogtturisterne, og byen er blevet et populært mål. Turisterne lægger i gennemsnit 307 kr. i byens butikker, hvilket i 2016 gav butikkerne en omsætning på 8,1 millioner kr. fra de sejlende turister. Er der udsigt til, at byen vil få flere krydstogtturister? Og hvordan kan man få gæsterne til at lægge flere penge i Aalborgs butikker og restaurationer?

Rasmus Rosenkilde Jerver, Direktør, Visit Aalborg


11.45

Udvikling af shoppingcentret Friis

Friis shoppingcenter er et af Jyllands største detailhandelsudviklingsprojekter. Udviklingen omfatter ombygning og renovering ud fra en gennemarbejdet strategi, der tager udgangspunkt i lokal forankring i øjenhøjde med sin slutforbruger. Friis shoppingcenter byder velkommen til Magasin i 2018, som har været savnet i detailhandlen i Ålborg siden sin fraflytning i 2005, yderligere tilføjes der flere danske og internationale detailhandels koncepter til Friis shoppingcenter. Hvilke overvejelser ligger bag den meget bevidst sammensætningen af lejere? Hvilken strategi ligger der bag fornyelsen, og hvordan kan detailhandlen og Friis Shoppingcenter være med til at udvikle Aalborg midtby?

Lotte Vestergaard Skou, Center Manager, Friis Shoppingcenter


12.35

Spørgsmål og afslutning


12.40

Frokost


Nye talere

Mette Jorsø

Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Køge Kommune taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Hugo Marqvorsen

i Initiativgruppen Bofællsskab Køge Kyst taler på Køge investerer 23 milliarder i byudvikling
Jane Sundstrøm

i Nordland Invest taler på Aarhus Nord - investeringer og byudvikling 2017-2027
Torben Nøhr

Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune taler på Køge: De store projekter
Stephen Willacy

Stadsarkitekt i Aarhus Kommune taler på Almene boliger i AARHUS 2018 - 2028
Flemming Thingbak

Direktør i Aalborg City taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Steen Royberg

Partner, erhvervsmægler MDE, MRICS, valuar i Nybolig Erhverv Aalborg taler på Butiksmarkedet i Aalborg 2018-2028
Søren Nordby

Landinspektør, Indehaver i LandSyd taler på Jylland: Omdannelse af erhverv til bolig

Miljø og teknik