Planloven - de nye forhold. KURSUS

Planloven - de nye forhold. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 1. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40

Baggrund

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I september 2016 blev der fremsat lovforslag, der indebærer væsentlige ændringer af planloven. Ændringerne forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

På kurset gennemgås de forventede ændringer af planloven i hovedtræk.

Planloven udmøntes i praksis i lokalplaner, som bl.a. kan regulere:

•    Anvendelse af arealer og bygninger
•    Bebyggelsens placering på grunden, og dens omfang og udformning
•    Ophør af tilstandsservitutter
•    Isolering mod støj
•    Anvendelse, udformning og vedligeholdelse af ubebyggede arealer
•    Krav om, at op til 25 procent af boligmassen skal være almene boliger.

Lokalplaner indgår som et centralt element i kurset, herunder hvad der kan og ikke kan reguleres i en lokalplan.

Kurset anskuer i vid udstrækning planloven fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorens side, men kommunale medarbejdere, der udarbejder lokalplaner og forvalter planloven, kan også drage fordel af kurset.

Konkrete projekter og relevant praksis inddrages undervejs, fordi dette i høj grad illustrerer reglernes praktiske anvendelse og puster liv i et ellers ret teoretisk stof.

Det kan koste en ejendomsinvestor eller udvikler dyrt ikke at sætte sig ind i lokalplanens bestemmelser. Planmæssig due diligence indgår derfor i seminaret med henblik på at belyse de mest almindelige faldgruber, og hvad man i særlig grad bør være opmærksom på.

Mulighederne for at påvirke indholdet af en lokalplan bliver også behandlet. Dette såvel generelt i forhold til muligheden for at komme med indsigelse under offentlighedsfasen, som konkret i samarbejdet med kommunen under tilblivelsen af en lokalplan.Program

09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Planloven – kommende ændringer

Lovforslaget om kommende ændringer i planloven med hovedvægt på planlægning langs kysterne, planlægning for detailhandel, almene boliger, ændringer i planprocessen, midlertidige anvendelser, samt klagemuligheder. Planlovens opbygning og struktur. Samspillet mellem planlov og andre love.

Marie Bockhahn Marie Bockhahn, Advokat, Horten Advokater


10.00

Generelle forhold

Generelle planretlige principper, herunder planlovens zoneinddeling, planhierarkiet og lovlige planmæssige hensyn.


10.10

Lokalplaner

Hvad kan reguleres i en lokalplan, og hvad kan ikke? Lokalplanret og -pligt. Præcisionskrav. Lokalplanens retsvirkninger.


10.35

Dispensation fra lokalplaner

Rammerne for dispensation. Proceduren i forbindelse med dispensation. Midlertidig og varig retsvirkning af en lokalplan. Nogle bemærkninger om ændret anvendelse af ejendomme.


10.50

Lokalplan ved ombygninger

Hvilke planretlige regler gælder ved ændret anvendelse af en ejendom? Forventede ændringer.


11.05

Kaffepause


11.35

Lokalplanmæssig due diligence

Hvilke forhold bør man være opmærksom på, og hvad er de mest almindelige faldgruber?


11.55

Ekspropriation, klage og erstatning

Ekspropriation med henblik på virkeliggørelse af lokalplan, hvilke betingelser er der? Ekspropriation til fordel for private. Planlovens klagesystem vedrørende ekspropriation og generel klageberettigelse, opsættende virkning m.v. Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatning. Forventede ændringer.


12.35

Afslutning


12.40

Frokost


De kommer også

 • aberdeen asset management
  - Kenn P. Jacobsen
 • advokaterne Nielsen & Thomsen
  - carsten ringgård
 • Allerød Kommune
  - Karen Meelsen
 • Amager Vest Lokaludvalg
  - Line Falk Tranberg
 • B.vise Aps
  - Bo Søgaard
  - Inge Livbjerg
  - Per K. Larsen
 • Bygningsstyrelsen
  - Jannie Rydahl Magnussen
 • CKI A/S
  - Søren Ibsen
 • danbolig Projektsalg København
  - Tina Guldbæk
 • Dansk Byggeri
  - Lars Lysgaard
  - Ina Hertz Kristensen
  - Peter Jakobsen
  - Jesper Bitz
 • De Samvirkende Købmænd
  - Jytte Tandrup
 • EDC Projekt Poul Erik Bech
  - Carsten Tungelund
 • Ejendomsselskabet Tulehøj ApS
  - Frederik Homann  
 • Horten Advokater
  - Marie Bockhahn
 • KANT Arkitekter
  - Karl-Martin Frederiksen
 • Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen
  - Malene Meier Schultz-Jørgensen
  - Thea Marie Dam
  - Astrid Just Lundqvist
 • Lejerbo
  - Christen Jensen
 • Living Development
  - Jeanette Lindekilde Glasdam
 • MT Højgaard A/S
  - Søren Hjalmar Thomsen
  - Torben Dahl
 • NPV
  - Lise Madsen
 • NREP
  - Jacob Chemnitz
 • Rambøll
  - Anne-Sophie Bonde Poulsen
 • Real Capital
  - Niels Kruse
  - Mai-Britt Hansen
  - Stig Bech Jensen
 • Semler Ejendomme A/S
  - Jørgen Bjerregaard
 • Sønderborg Kommunes Erhvervsservice
  - Pernille Refshauge
 • Tempohousing Scandinavia A/S
  - Aaron Gray Dorseth
  - Erik Hoffmann-Petersen
 • Temporent
  - Torben Sloth
 • WSP Parsons Brinckerhoff
  - Ove Neumann
 • ZESO Architects
  - Torben Juul

Praktisk info

Tidspunkt

1. marts 2017
Kl. 09.00 - 12.40

Sted

Hellerup Klub, Indgang via Park Hotel
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

FINANSIERING af ejendom
21. februar 2017, København SV
Læs programmet

Højhusbyggeri
23. februar 2017, København SV
Læs programmet

Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
1. marts 2017, Aarhus C
Læs programmet

Andre seminarer

Håndtering af miljøforhold ved køb, salg og leje af ejendomme
24. maj 2017, København V
Læs programmet

Odense: Håndtering af miljøforhold ved køb, salg og leje af ejendomme
25. oktober 2017, Odense
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER