Planloven - de nye forhold

Planloven - de nye forhold

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Seminaret afholdes d. 1. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40

Kursusbeskrivelse

Større bygge- og anlægsarbejder kan kun gennemføres på grundlag af en lokalplan. Derfor er kendskabet til planloven en forudsætning for et vellykket projekt, både set fra den private bygge- og ejendomsaktørs og fra en kommunes synsvinkel. I september 2016 blev der fremsat lovforslag, der indebærer væsentlige ændringer af planloven. Ændringerne forventes at træde i kraft 1. juli 2017.

På seminaret gennemgås de forventede ændringer af planloven i hovedtræk.

Planloven udmøntes i praksis i lokalplaner, som bl.a. kan regulere:

•    Anvendelse af arealer og bygninger
•    Bebyggelsens placering på grunden, og dens omfang og udformning
•    Ophør af tilstandsservitutter
•    Isolering mod støj
•    Anvendelse, udformning og vedligeholdelse af ubebyggede arealer
•    Krav om, at op til 25 procent af boligmassen skal være almene boliger.

Lokalplaner indgår som et centralt element i seminaret, herunder hvad der kan og ikke kan reguleres i en lokalplan.

Seminaret anskuer i vid udstrækning planloven fra brugersiden, det vil sige fra ejendomsudviklerens og investorens side, men kommunale medarbejdere, der udarbejder lokalplaner og forvalter planloven, kan også drage fordel af seminaret.

Konkrete projekter og relevant praksis inddrages undervejs, fordi dette i høj grad illustrerer reglernes praktiske anvendelse og puster liv i et ellers ret teoretisk stof.

Det kan koste en ejendomsinvestor eller udvikler dyrt ikke at sætte sig ind i lokalplanens bestemmelser. Planmæssig due diligence indgår derfor i seminaret med henblik på at belyse de mest almindelige faldgruber, og hvad man i særlig grad bør være opmærksom på.

Mulighederne for at påvirke indholdet af en lokalplan bliver også behandlet. Dette såvel generelt i forhold til muligheden for at komme med indsigelse under offentlighedsfasen, som konkret i samarbejdet med kommunen under tilblivelsen af en lokalplan.Om talere

Marie Bockhahn Marie Bockhahn, Advokat, Horten AdvokaterProgram

09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Planloven – kommende ændringer

Lovforslaget om kommende ændringer i planloven med hovedvægt på planlægning langs kysterne, planlægning for detailhandel, almene boliger, ændringer i planprocessen, midlertidige anvendelser, samt klagemuligheder. Planlovens opbygning og struktur. Samspillet mellem planlov og andre love.

Marie Bockhahn Marie Bockhahn, Advokat, Horten Advokater


10.00

Generelle forhold

Generelle planretlige principper, herunder planlovens zoneinddeling, planhierarkiet og lovlige planmæssige hensyn.


10.10

Lokalplaner

Hvad kan reguleres i en lokalplan, og hvad kan ikke? Lokalplanret og -pligt. Præcisionskrav. Lokalplanens retsvirkninger.


10.35

Dispensation fra lokalplaner

Rammerne for dispensation. Proceduren i forbindelse med dispensation. Midlertidig og varig retsvirkning af en lokalplan. Nogle bemærkninger om ændret anvendelse af ejendomme.


10.50

Lokalplan ved ombygninger

Hvilke planretlige regler gælder ved ændret anvendelse af en ejendom? Forventede ændringer.


11.05

Kaffepause


11.35

Lokalplanmæssig due diligence

Hvilke forhold bør man være opmærksom på, og hvad er de mest almindelige faldgruber?


11.55

Ekspropriation, klage og erstatning

Ekspropriation med henblik på virkeliggørelse af lokalplan, hvilke betingelser er der? Ekspropriation til fordel for private. Planlovens klagesystem vedrørende ekspropriation og generel klageberettigelse, opsættende virkning m.v. Domstolsprøvelse af spørgsmål om erstatning. Forventede ændringer.


12.35

Afslutning


12.40

Frokost


De kommer også

 • advokaterne Nielsen & Thomsen
  - carsten ringgård
 • Allerød Kommune
  - Karen Meelsen
 • B.vise Aps
  - Bo Søgaard
  - Inge Livbjerg
  - Per K. Larsen
 • danbolig Projektsalg København
  - Tina Guldbæk
 • De Samvirkende Købmænd
  - Jytte Tandrup
 • Horten Advokater
  - Marie Bockhahn
 • Lejerbo
  - Christen Jensen
 • Living Development
  - Jeanette Lindekilde Glasdam
 • MT Højgaard A/S
  - Torben Dahl
 • NPV
  - Lise Madsen
 • Rambøll
  - Anne-Sophie Bonde Poulsen
 • Real Capital
  - Niels Kruse
  - Mai-Britt Hansen
  - Stig Bech Jensen
 • Semler Ejendomme A/S
  - Jørgen Bjerregaard
 • Sønderborg Kommunes Erhvervsservice
  - Pernille Refshauge
 • WSP Parsons Brinckerhoff
  - Ove Neumann
 • ZESO Architects
  - Torben Juul
 • Årstiderne Arkitekter
  - Marianne Rønnow Markussen

Praktisk info

Tidspunkt

1. marts 2017
Kl. 09.00 - 12.40

Sted

Hellerup Klub
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Odense - de store projekter
24. januar 2017, Odense C
Læs programmet

Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
26. januar 2017, Helsingør
Læs programmet

Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
2. februar 2017, Skanderborg
Læs programmet

Andre seminarer

Grønne tage
7. februar 2017, Hellerup
Læs programmet

Rådgivers honorering og erstatningsansvar UDSOLGT
8. februar 2017, Hellerup
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven - UDSOLGT
28. februar 2017, København SV
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER