Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom

Due Diligence - risikovurdering ved køb og salg af ejendom

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Seminaret afholdes d. 7. marts 2017 kl. 09.00 - 12.40

Kursusbeskrivelse

Due diligence er den proces, hvor køberen undersøger forholdene i den ejendom, der er til salg. Formålet er at afdække risici og ejendommens potentiale, der vil have indflydelse på ejendommens værdi, ligesom undersøgelsen belyser forhold - også fremadrettet - angående ejendommens drift.

Due diligence vil desuden have betydning for kontraktens udformning og kan bruges til optimering af ejendommens anvendelse og drift.

Inden for due diligence processen undersøges juridiske, økonomiske, tekniske og driftsmæssige forhold.

Ikke kun købere men også sælgere kan have gavn af due diligence dels for bedre at kende sin ejendoms stærke og svage sider, dels for bedre at kunne imødekomme køberens behov for information.

 Om talere

Lasse Fredborg Lasse Fredborg, Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier Stig Lohmann-Devantier, Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust Cecilie Rust, Advokat, Bech-BruunProgram

09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Due diligence processen

Begrebet due diligence undergår betydelige forandringer og udvides konstant - hvad består en due diligence proces af i dag? Hvad spørger man til (checkliste)? Hvorfor er due diligence vigtig, og hvilke konsekvenser kan det have, hvis man udelader at gennemføre den? Køberens due diligence. Sælgerens due diligence. Afdækning af køberens risikoprofil.

Lasse Fredborg Lasse Fredborg, Director, Statsautoriseret revisor, BDO Danmark

Stig Lohmann-Devantier Stig Lohmann-Devantier, Projektchef, Byggeri, Management, COWI

Cecilie Rust Cecilie Rust, Advokat, Bech-Bruun


09.55

Juridisk due diligence

Juridiske forhold (checkliste og særlige risici fx forurening, øvrige myndighedskrav, tredjemandsrettigheder). Hvilke begrænsninger for adgang til information skaber konkurrenceretten? Andre konkurrenceretlige udfordringer. Huskeliste. Overføring til kontrakten.10.15

Kommercielle forhold

Kommercielle forhold - vurdering af lejepotentiale, risiko for lejenedsættelse, lejers bonitet. Tiltag til reducering af risici. Konkrete cases.


10.35

Kaffepause


11.05

Finansiel due diligence

Tilrettelæggelse, tidsplan, forhåndsvurdering. Faseopdeling. Rapporttyper. Databog. Kvaliteten af den finansielle information. Regnskabspraksis. Lejeindtægter, indtægtskilder, driftsomkostninger, reguleret nettoindtjening. Input til værdiansættelse. Nettoaktiver og gæld. Input til købsaftalen. Overføring til kontrakten.


11.35

Due diligence og værdiansættelse

Due diligence og værdiansættelse af ejendom.


11.55

Teknisk due diligence

 Vurdering af konstruktion, installationer og andre tekniske forhold. Vurdering af de arkitektoniske forhold. Checkliste. Overførelse til kontrakt. Konkrete eksempler.


12.35

Afslutning


12.40

Frokost


De kommer også

 • AI a/s - arkitekter & Ingeniører
  - Carsten Sindahl
  - Dennis Storm
 • BDO Danmark
  - Lasse Fredborg
 • Bech-Bruun
  - Cecilie Rust
 • BYR Gruppen
  - Henrik Abrahamsen
 • CEJ Ejendomsadministration A/S
  - Caspar Schultz
 • CG Jensen A/S
  - Jan Johansen
  - Erik Thøger Andersen
  - Hans Jørn Kühn
 • Colliers International
  - Helle Andersen
 • COWI
  - Stig Lohmann-Devantier
 • DATEA AS
  - Anders Hald
  - Finn Francke Thygesen
  - Tage Bergsbo
 • De Forenede Ejendomsselskaber A/S
  - Cathrine Munchaus
 • Frost & Kjøller Ejendomme A/S
  - Anne Mette Frost
 • Gaihede a/s
  - Thomas Eriksen
 • Hofmann Advokatfirma
  - Dennis Hofmann
 • IKEA
  - Mikkel Cordtz
  - Martin Reimers
  - Anne Sonnichsen
 • Innova Advokatfirma
  - Elisabet Villadsen Jensen
 • KANT arkitekter A/S
  - Anders Moustgaard
 • Landinspektørfirmaet LE34 A/S
  - Torben Thisted
 • MOE A/S
  - Johnny With Hansen
 • Njord Law Firm
  - Lars Merrild Hareskov
  - Erik Larsson
  - Kirsten Thøgersen
  - Mikael Frydlund
 • Nordea-fonden
  - Henrik Lehmann Andersen
  - Mogens Hugo
 • ProDomus
  - Britta Jespersgaard
 • Rambøll
  - Frederik V. Winther
 • Rambøll Management Consulting
  - Liv Nyholm Vaag
  - Anna Pekala
  - Thøger Kiørboe
  - Peter Nielsen
 • Rebernik & Scheel Advokatanpartsselskab
  - Anders Scheel Frederiksen
 • Sparinvest Property Investors
  - Peter Lindeschouw Rasmussen
  - Philip Theis Olander
 • Söderberg & Partners
  - Renée Raim
 • Tetris A/S
  - Michael Mikkelsen
  - Thorsten Kraft
  - Annette Moseholm Scheel
 • Tvilum Landinspektørfirma A/S
  - Mikkel Torp Andersen
  - Søren Madsen
  - Michael Skriver Andersen

Praktisk info

Tidspunkt

7. marts 2017
Kl. 09.00 - 12.40

Sted

Hellerup Klub
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Odense - de store projekter
24. januar 2017, Odense C
Læs programmet

Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
26. januar 2017, Helsingør
Læs programmet

Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
2. februar 2017, Skanderborg
Læs programmet

Andre seminarer

Grønne tage
7. februar 2017, Hellerup
Læs programmet

Rådgivers honorering og erstatningsansvar UDSOLGT
8. februar 2017, Hellerup
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven - UDSOLGT
28. februar 2017, København SV
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER