Den nye planlov og butikker

Den nye planlov og butikker

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Seminaret afholdes d. 5. april 2017 kl. 09.00 - 12.15

Kursusbeskrivelse

Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker.

Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017.Om talere

Kim Trenskow Kim Trenskow, Partner, Advokat, Kromann Reumert Aarhus

Kim Trenskov rådgiver en bred vifte af erhverv- og offentlige klienter om miljøretlige og planretlige forhold, herunder samspillet mellem på de omfattende EU-regler og den nationale integrerede regulering af forvaltningsret, miljøret, planret og offentlig ret.
Kim har særlig erfaring med afdækning og håndtering af miljø og planretlige forhold i forbindelse med transaktioner, og har tillige særlig kompetence vedrørende havnes retsforhold, forurenet jord, affaldslovgivning, naturbeskyttelseslovgivning, udarbejdelse og fortolkning af lokalplaner, detailhandelsplanlægning, VVM spørgsmål, den miljømæssige regulering af industrielle aktiviteter, kommuners retsforhold og sundhedslovgivning. Kims rådgivning har en analytisk, praktisk og kommerciel tilgang.Program

09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Den nye planlov

Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017. De nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Øgede frihedsgrader for kommunerne i forbindelse med planlægningen. Hovedelementerne i den nye planlov.

Kim Trenskow Kim Trenskow, Partner, Advokat, Kromann Reumert Aarhus


10.00

Planloven og butikkernes størrelse

Planlovens krav til butikkernes maksimale størrelse forventes lempet. De nye regler vil blive gennemgået i forhold til de forskellige butikstyper i planloven. Dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker. Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til et områdes lokalforsyning. Butikker i aflastningsområder.


10.25

Planloven og butikkernes beliggenhed

Også planlovens krav til butikkernes placering forventes lempet. De nye regler for bl.a. udvalgsvarebutikker, butikker i aflastningsområder og butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper samt nye regler for etablering af showrooms i forbindelse med internetbaseret handel.


10.50

Kaffepause


11.20

Planprocessen

Begrænsning i ministerens værktøjer på detailhandelsområdet. Den øgede kommunale frihed. Hvilke muligheder har man for at påvirke planprocessen? Hvilke udviklingsmuligheder giver den nye planlov?


11.45

Etablering af detailhandel på grundlag af "gamle" lokalplaner

Etablering af butikker på grundlag af "gamle" lokalplaner. Igangværende sager - hvordan skal de behandles? Muligheder og begrænsninger.


12.10

Afslutning


12.15

Frokost


Praktisk info

Tidspunkt

5. april 2017
Kl. 09.00 - 12.15

Sted

Hellerup Klub
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

Odense - de store projekter
24. januar 2017, Odense C
Læs programmet

Helsingør investerer 13 milliarder i byudvikling
26. januar 2017, Helsingør
Læs programmet

Skanderborg investerer 16 milliarder i byudvikling
2. februar 2017, Skanderborg
Læs programmet

Andre seminarer

Grønne tage
7. februar 2017, Hellerup
Læs programmet

Rådgivers honorering og erstatningsansvar UDSOLGT
8. februar 2017, Hellerup
Læs programmet

Certificering - nye krav i Byggeloven - UDSOLGT
28. februar 2017, København SV
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER