Den nye planlov og butikker. KURSUS

Den nye planlov og butikker. KURSUS

Send denne konference til en ven eller en kollega

Send denne konference til en ven eller en kollega

Kurset afholdes d. 5. april 2017 kl. 09.00 - 12.15

Baggrund

Planloven indeholder en række særlige regler, der kun gælder butikker. I efteråret 2016 fremsatte regeringen et forslag til en ny planlov, hvilket også får indflydelse på detailhandlen. Den nye planlov var i høring i efteråret 2016, og behandlingen af den vil forløbe i foråret 2017, hvorefter den efter vedtagelsen forventes at træde i kræft 1. juli 2017.

Den nye planlov kommer til at indeholde en række tiltag, som lemper reglerne inden for detailhandlen. Størrelsesbegrænsningerne for butikker med udvalgsvarer vil således blive ophævet. Planloven sætter i dag begrænsninger for størrelsen af udvalgsvarebutikkerne, og der kan kun bygges butikker på over 2.000 kvm i byer med over 40.000 indbyggere og primært kun i bymidterne. Dette krav vil med den nye planlov blive ophævet, ogvil give alle byer uanset størrelse mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker.

Med den nye planlov vil man også øge størrelsesbegrænsningen for dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre til 5.000 kvm mod 3.500 kvm i den nuværende planlov.

Samtidig vil der blive bedre muligheder for at etablere og udvide aflastningsområder, det vil sige butiksområder uden for bymidten, hvilket vil give de enkelte byer mulighed for at planlægge butikker med hensyn til lokale forhold, som f.eks. kundegrundlag.Program

09.00

Registrering og morgenkaffe


09.30

Velkomst


09.35

Den nye planlov

Regeringen forventes at fremsætte et forslag til en ny planlov i oktober 2016, og de nye regler forventes at træde i kraft den 1. januar 2017. De nye udviklingsmuligheder for detailhandelen. Øgede frihedsgrader for kommunerne i forbindelse med planlægningen. Hovedelementerne i den nye planlov.

Kim Trenskow Kim Trenskow, Partner, Advokat, Kromann Reumert Aarhus


10.00

Planloven og butikkernes størrelse

Planlovens krav til butikkernes maksimale størrelse forventes lempet. De nye regler vil blive gennemgået i forhold til de forskellige butikstyper i planloven. Dagligvarebutikker. Udvalgsvarebutikker. Butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper. Butikker til et områdes lokalforsyning. Butikker i aflastningsområder.


10.25

Planloven og butikkernes beliggenhed

Også planlovens krav til butikkernes placering forventes lempet. De nye regler for bl.a. udvalgsvarebutikker, butikker i aflastningsområder og butikker, der alene forhandler pladskrævende varegrupper samt nye regler for etablering af showrooms i forbindelse med internetbaseret handel.


10.50

Kaffepause


11.20

Planprocessen

Begrænsning i ministerens værktøjer på detailhandelsområdet. Den øgede kommunale frihed. Hvilke muligheder har man for at påvirke planprocessen? Hvilke udviklingsmuligheder giver den nye planlov?


11.45

Etablering af detailhandel på grundlag af "gamle" lokalplaner

Etablering af butikker på grundlag af "gamle" lokalplaner. Igangværende sager - hvordan skal de behandles? Muligheder og begrænsninger.


12.10

Afslutning


12.15

Frokost


De kommer også

 • De Samvirkende Købmænd
  - Jytte Tandrup
 • ICP
  - Jens Chr. Petersen
 • Kromann Reumert Aarhus
  - Kim Trenskow
 • Lett Advokatpartnerselskab
  - Michael Holsting
 • Pantheon a|s
  - Flemming Therkelsen
 • Roskilde Kommune, Plan og Udvikling
  - Dorthe Harboe Andersen

Praktisk info

Tidspunkt

5. april 2017
Kl. 09.00 - 12.15

Sted

Hellerup Klub, Indgang via Park Hotel
Strandvejen 203
2900 Hellerup
Se på kort

Pris

2.965 kr. ekskl. moms.

Kontakt

Har du spørgsmål til arrangementet, vil du have hjælp til tilmelding, eller har du et andet spørgsmål til Byens Ejendom, så skriv til os her.

Vi kontakter dig per email eller tlf. efter dit ønske inden for max 2 arbejdsdage. Dine personlige oplysninger gemmes ikke og bruges kun til at kontakte dig om dette.

Andre konferencer

FINANSIERING af ejendom
21. februar 2017, København SV
Læs programmet

Højhusbyggeri
23. februar 2017, København SV
Læs programmet

Aarhus investerer 81 milliarder i byudvikling
1. marts 2017, Aarhus C
Læs programmet

Andre seminarer

Håndtering af miljøforhold ved køb, salg og leje af ejendomme
24. maj 2017, København V
Læs programmet

Odense: Håndtering af miljøforhold ved køb, salg og leje af ejendomme
25. oktober 2017, Odense
Læs programmet

KONFERENCER OG KURSER